09/03/2022

Case WaaS Oy – kattava selvitys ja malli sovintosopimuksesta

Webshop as a Service WaaS Oy:n lähettämiin, periaatteellisesti aiheettomiksi tulkittuihin perintälaskuihin liittyvän asian selvittely on jatkunut lakimiehen avustuksella. Olemme lähettäneet liiton yrittäjäjäsenille aiheesta kattavan selvityksen sekä mallipohjan sovintosopimukseksi. Voit ladata molemmat asiakirjat alta sivun sinisellä pohjalla näkyvästä osasta, kun kirjaudut sivustolle ensin jäsentunnuksillasi.

Selvityksessä kuvataan helmikuussa 2022 esille nousseen laajan perintätapauksen taustoja ja pyritään arvioimaan harjoitetun perinnän oikeellisuutta voimassa olevan lainsäädännön sekä oikeuskäytännön perusteella. Selvityksen lopusta löydät vaihtoehdot jatkotoimien suhteen.

Yhteenvetona selvityksestä voidaan lyhyesti todeta, että kyseessä ei ole tavanomainen yrityksiin kohdistuva huijaus, joka usein ratkeaa maksuvelvollisuuden kiistämisellä. Harjoitettu perintätoiminta on tarkkaan mietitty lainsäädännön mukaiseksi, vaikkakin se poikkeaa täysin Suomessa harjoitetusta kauppatavasta. Oikeuslaitoksen lopullinen näkemys asiasta puuttuu vielä, mutta eräs tapaus on etenemässä korkeimpaan oikeuteen.

Vakiintunut kauppatapa hyvä osoittaa oikeudessa – jos sinne mennään

Keskeytetty perintä on mahdollista viedä oikeudelliseen perintään, joka tarkoittaa, että Waas Oy haastaa velallisen oikeuteen. Asia koskee ilmeisesti yli tuhatta yritystä, joten jokainen maksuvelvollisuutensa kiistänyt tuskin joutuu käräjille. Varma tästä ei voi kuitenkaan olla. Perinnän taustalla olevat tahot ovat olleet oikeudessa aiemmin monia kertoja. Tähän perintätapaan liittyen he ovat toistaiseksi hävinneet.

Jos oikeuteen joutuu, keskeistä on pystyä osoittamaan, että oman yrityksen ja Porvoon Kirjakeskuksen välille on muodostunut vakiintunut kauppatapa ja/tai että pystytään yleisellä tasolla osoittamaan, että Suomessa on asiaan liittyen yleisesti hyväksytty ja käytetty kauppatapa, jossa laskut maksetaan eräpäivänä ja muutamien päivien myöhästymisistä ei lähdetä perimään viivästyskorkoa tai muita kuluja.

Jos tässä onnistutaan, on oikeuskäsittely mahdollista voittaa. Käytännössä eduksi on, jos omalla yrityksellä on useita kirjatilauksia, kauppaa on käyty useita vuosia ja alkuperäiset laskut ja maksutiedot ovat tallessa.

Liiton oikeusturva on jäsenten tukena

Oikeuskäsittelyyn liittyy aina myös tappion riski, niin myös tässä tapauksessa. Liitto on jäsenten tukena mahdollisessa oikeuskäsittelyssä ja sen kustannuksissa (ks. liiton oikeusturvamalli). Jokaisen kannattaa itse tarkkaan harkita, millaisiin riskeihin on itse valmis. Toivottavasti tekemämme selvitys auttaa asian pohdinnassa.

Maksumuistutuslaskun voi myös edelleen maksaa ja siten välttyä oikeuskäsittelyn riskeiltä ja muilta lisäkustannuksilta. Maksaminen kannattaa sopia WaaS Oy:n kanssa kirjallisesti, jotta voidaan olla varmoja siitä, että perintäkuluja ei tule enää lisää. Tätä varten olemme laatineet valmiin sopimuspohjan, joka on ohjeineen ladattavissa alta kirjautumisen jälkeen.

Case WaaS Oy – kattava selvitys ja malli sovintosopimuksesta

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti