22/01/2024

Fysioterapeutit ovat avainhenkilöitä sote-järjestelmän uudistuksissa

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi 15.1. valtakunnallisen selvityksen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä vuonna 2023. Hyvinvointialueilta peräänkuulutetaan uudistuksia. Samaan aikaan STM:ssa suunnitellaan uutta Kela-korvausmallia, jonka pääministeri Petteri Orpon hallitus haluaa voimaan ensi vuoden alusta. Liiton vaikuttamistyön yksi kärkiteema on tule-asiakkaiden ohjaaminen entistä vahvemmin suoraan  fysioterapeuteille.

Sosiaali- ja terveysministeriön sote-järjestämisselvityksen perusteella kaikilla hyvinvointialueilla on taloudellisia haasteita ja lähes kaikilla ensimmäisen toimintavuoden tulos on merkittävästi alijäämäinen1. Paineet palvelujärjestelmien uudistuksille ovat kovat. Samaan aikaan henkilöstöstä on pulaa ja palveluita tarvitsevien määrä jatkaa kasvuaan.

Liitto on pitkään peräänkuuluttanut fysioterapeutin suoravastaanoton roolia palvelujärjestelmän uudistamisessa2. Vaikka fysioterapeutin suoravastaanotto on vakiintunut Suomessa kaikille hyvinvointialueille, ei asiakasohjaus ole vielä lähimainkaan riittävällä tasolla. Julkisen terveydenhuollon lääkäreillä kävi vuonna 2023 edelleen lähes miljoona tule-asiakasta3.

– Edelleenkin terveyskeskuslääkärin asiakkaista joka neljännellä on tule-vaiva ja työterveyslääkärin asiakkaista lähes joka kolmannella. Tämä ei ole lainkaan linjassa sen ajatuksen kanssa, että fysioterapia on tule-asiakkaiden ensisijainen vastaanotto, harmittelee Suomen Fysioterapeuttien erityisasiantuntija Juho Korpi.

Liitto pitää tärkeänä hyvinvointialueiden ja työterveyshuollon asiakasohjauksen prosessien johdonmukaista kehittämistä ja tule-asiakkaiden parempaa ohjaamista suoraan fysioterapeutille.

Kela-korvaus on palveluohjauksen väline

Helsingin Sanomien tietojen perusteella uudesta Kela-korvausmallista pitäisi sopia toukokuussa4. Uuteen malliin on kohdennettu vuosille 2025-2027 rahoitusta yli 130 miljoonaa euroa. Hallitus pyrkii uudella korvausjärjestelmällä helpottamaan julkisen terveydenhuollon jonotilannetta. Poliittinen oppositio on kritisoinut korvausten keskittymistä yksityisiin lääkäripalveluihin.

– Yhdyn opposition näkemykseen siitä, että Kela-korvauksilla ei tulisi rahoittaa ainoastaan lääkärikäyntejä. Tämähän ei lyhennä lääkärijonoja lainkaan, vaan päivastoin kasvattaa niitä myös yksityisellä sektorilla, Korpi arvio.

Liitto on esittänyt fysioterapian Kela-korvausten palauttamista siten, että lääkärin laatimasta lähetteestä luovuttaisiin5. Korvauksen voisi saada samaan tapaan kuin tänä vuonna voimaan tulleessa fysioterapian kotitalousvähennyksessä, jossa korvauksen saa ilman lähetettä laillistetun fysioterapeutin tuottamasta fysioterapiapalvelusta.

– Lähetekäytäntöhän ei lyhennä lääkärijonoja lainkaan, joten sen jatkaminen ei ole Orpon hallituksen tavoitteidenkaan näkökulmasta tarkoituksenmukaista, Korpi toteaa.

Yksityisellä sektorilla toimii lähes kolme tuhatta fysioterapia-alan yritystä6. Fysioterapiayritys löytyy valtaosasta Suomen kuntia, joten yritykset muodostavat kattavan alueellisten lähipalvelujen verkoston. Korven mielestä toimivalla monituottajamallilla asiakkaat saavat palvelua nopeasti ja tehokkaasti7. Kela-korvaus kannustaa ihmisiä hakemaan apua suoraan fysioterapiayrityksistä, jolloin paine muilla sektoreilla helpottuu.

– Puhumme parista miljoonasta asiakaskäynnistä vuodessa. Minusta fysioterapian Kela-korvauksen palauttaminen ja myöntäminen ilman lääkärin lähetettä auttaisi merkittävästi nykyisten hoitojonojen lyhentämisessä, hän painottaa.

Tutustu liiton esitykseen uudesta Kela-korvausjärjestelmästä täällä.

 

Lähteet

(1) Valtakunnallinen selvitys sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 2023 [STM 15.1.2024]

(2) Tuki- ja liikuntaelinvaivat – Suomen Fysioterapeuttien kärkiteemat.

(3) THL Avohilmo: Terveydenhuollon avohoidon ICD-10-diagnoosit kunnittain ja hyvinvointialueittain.

(4) Eläkeläiset halvemmalla yksityislääkärille? Hallitus etsii uutta mallia Kela-korvauksille [HS 20.1.2024]

(5) Suomen Fysioterapeutit: Ehdotus Kela-korvausjärjestelmän uudistamiseksi.

(6) Suomen Fysioterapeutit – Fysioterapiayritykset Suomessa

(7) Korpi J. Monituottajamalli on hyvä renki, mutta huono isäntä. [SF 22.03.2023]

Fysioterapeutit ovat avainhenkilöitä sote-järjestelmän uudistuksissa

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti