12/04/2022

Hoitajajärjestöjen lakot eivät koske Suomen Fysioterapeuttien jäseniä

Mikäli työehtosopimusneuvottelut eivät etene, hoitajajärjestöt ovat antaneet lakkovaroituksen sairaanhoitopiireihin ensi viikosta alkaen. Huomioithan, että työtaistelutoimet ovat aina liittokohtaisia, joten Suomen Fysioterapeuttien jäsenet eivät kuulu hoitajajärjestöjen (Tehy, Super) lakkojen piiriin. Omien töiden hoitaminen jatkuu normaaliin tapaan toisten lakosta huolimatta.

Jos hoitajajärjestöjen lakkovahdit kysyvät työssäolostasi, ilmoita olevasi lakon ulkopuolella ja oman järjestösi työtaisteluiden toteutuvan toisaalla. Lakon ulkopuolella olevien työntekijöiden työntekoa ei tule estää.

Lisätietoa: Fysioterapeutin työ työtaisteluiden aikana 

Kuntasektorin työntekijät seisovat yhdessä rintamassa

Kuntasektorin työehtosopimuksista neuvottelevat useat palkansaajien neuvottelujärjestöt sekä työnantajaa edustava Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT. Kaikkien palkansaajajärjestöjen työtaistelutoimilla on yhteinen tavoite – mahdollisimman pikainen sopu sekä oikeudenmukaiset työehdot kunta-alalle.

Työtaistelutoimien on tarkoitus kohdentua laaja-alaisesti KT:n eri toimintoihin. Näin työtaistelulle saadaan mahdollisimman suuri kokonaisvaikutus. Hoitajajärjestöt ovat keskittäneet työtaistelutoimia erikoissairaanhoitoon, JUKO kaupunkeihin ja muut järjestöt lisäksi monille eri kuntasektorin alueille. Nämä kaikki muodostavat tehokkaan kokonaisuuden. Suomen Fysioterapeuttien jäseniä koskevat vain JUKOn lakot.

Lakossa ovat työtehtävät – älä tee kollegan töitä!

Kun jokin järjestö ryhtyy työtaistelutoimiin, se rajaa ne koskemaan tiettyjä työtehtäviä. Toimien, kuten lakkojen, kohteena ovat siis tietyn palkansaajajärjestön jäsenten tekemät työtehtävät. Näitä tehtäviä ei tehdä lakon aikana lainkaan. Työnantajalla ei ole oikeutta siirtää kyseisiä työtehtäviä toisten työntekijöiden hoidettavaksi.

Sairaanhoitopiireissä on nyt hoitajajärjestöjen asettama lakonuhka. Mikäli lakko toteutuu, se koskee näiden järjestöjen jäsenten työtehtäviä. Lakko ei koske Suomen Fysioterapeuttien jäseniä, joten heidän on työskenneltävä lakon aikana normaaliin tapaan.

Lakon alaista työtä ei tule tehdä, eikä mitään työnkuvan muutoksia hyväksyä lakon aikana. Jos kollegasi on lakossa, sinun ei tule tehdä hänen työtehtäviään. Mikäli työnne on yhteistä, eli työskentelette esimerkiksi samalla osastolla samojen asiakkaiden kanssa, teet lakon aikana vain oman osuutesi yhteisistä töistä. Lisä- tai ylityöhön ei tule suostua muiden lakon aikana.

Mikäli työnantaja ehdottaa lakonalaisen työn tekemistä omien työtehtävien ohella, sinun tulee kieltäytyä niistä. Työpaikan pääluottamusmies osaa kertoa tarkemmin lakkorajoista. Aina voit myös olla yhteydessä liittoon.

Kaikista lakkotoimista päätetään aina neuvottelujärjestöissä ja lakkoavustusta maksetaan vain oman liiton päättämistä lakoista.

Suomen Fysioterapeuttien jäseniä koskevat lakot

JUKO ry:n lakko, jonka piiriin Suomen Fysioterapeuttien jäsenet kuuluvat, koskee 12.-13.4. Kuopion ja Tampereen kaupunkien työntekijöitä (ei sairaanhoitopiirejä). Lisäksi ensi viikolle on annettu lakkovaroitus, joka koskisi 19.-25.4. välisenä aikana Vantaan kaupungin työntekijöitä.

Viestimme näistä kohdennetusti niille, jotka ovat lakon piirissä.

Hoitajajärjestöjen lakot eivät koske Suomen Fysioterapeuttien jäseniä

Katri Partanen

Erityisasiantuntija
(julkinen sektori, suoravastaanotto, kansainväliset asiat)

p. 0207 199 596
katri.partanen@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä henkilökohtainen suojattu sähköposti