07/02/2022

Liiton jäsenten oikeusturva vahvistuu 1.3.2022 alkaen

Suomen Fysioterapeuttien jäsenyyteen (* kuuluva oikeusturva vahvistuu 1.3.2022 alkaen. Aiemmin vakuutusyhtiön kautta tullut etu hoituu jatkossa suoraan liitosta. Muutoksen myötä jäsenen omavastuuosuus pienenee ja maksimikorvaussumma kasvaa. Oikeusturva on sitä parempi, mitä pidempään liiton jäsenyytesi on jatkunut katkoksitta (katso kuva).

Oikeusturva suojaa työelämän eri tilanteissa. Se sisältää sekä työ- ja toimeksiantosuhteisiin liittyvän ennakoivan neuvonnan että mahdollisiin riita-asioihin liittyvien kustannusten korvaamisen. Oikeusturvavakuutusten omavastuuosuus saattaa usein olla kynnyskysymys avun hakemiseen. Haluamme madaltaa tätä kynnystä ja osallistua aiempaa enemmän kustannusten korvaamiseen.

Mikäli joudut työelämässä kiistatilanteeseen, ole yhteydessä liittoon! Saat neuvontaa sekä kehittämisasiantuntijoiltamme että kokeneilta juristeilta. Oikeusturva perustuu aina tapauskohtaiseen harkintaan, jossa asiasi selvitetään ja arvioidaan muun muassa kanteen menestymismahdollisuudet oikeuskäsittelyssä.

» Lue lisää täältä

 

*) Oikeusturvaetu koskee liiton varsinaisia jäseniä, opiskelijajäseniä ja työelämässä jatkavia eläkeläisjäseniä, joiden jäsenyys liitossa on kestänyt vähintään kuusi kuukautta.  

Liiton jäsenten oikeusturva vahvistuu 1.3.2022 alkaen

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti