25/10/2023

Liitto vaatii Kelaa oikaisemaan loputkin virheellisistä hankintapäätöksistä

Suomen Fysioterapeutit on esittänyt Kelalle vaatimuksen korjata kevään 2022 fysioterapian tarjouskilpailussa syntyneet virheet.

Vaatimuksen taustalla on markkinaoikeuden 10.7.2023 antamat päätökset muiden vakuutuspiirien tarjouskilpailujen uudelleen järjestämiseksi. Markkinaoikeus totesi Kelan toimineen hankintakilpailussa tasapuolisuusperiaatteen vastaisesti. Lue asian taustoista tarkemmin täältä.

Markkinaoikeuden päätökset koskivat vain osaa vakuutuspiireistä. Tiedämme että muillakin alueilla on yrittäjiä täsmälleen samanlaisessa tilanteessa, mutta Kela on lähtenyt korjaamaan asiaa vain oikeudessa olleiden vakuutuspiirien osalta, kertoo Suomen Fysioterapeuttien erityisasiantuntija Jarmo Mäkelä.

Pidämme välttämättömänä, että Kela oikaisee kaikki lainvastaisesta toiminnasta aiheutuneet virheet, Mäkelä vaatii.

Liiton vaatimus perustuu hallintolain 50 §:ään, jonka mukaan viranomainen voi poistaa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen, jos päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen tai ilmeisen väärään lain soveltamiseen. Uusi ratkaisu voidaan myös tehdä, jos asian käsittelyssä on tapahtunut menettelyvirhe tai asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti vaikuttaa päätökseen.

Kelan toiminnassa täyttyy useampi hallintolain kriteereistä: vääränlainen lain soveltaminen, lainvastaisuus sekä menettelyvirhe, Mäkelä painottaa.

Poissulkupäätökset ovat kiistatta lainvastaisia, joten ei ole hyväksyttävää että ne jäisivät voimaan.

Liitto katsoo, että vaatimuksessa mainittujen päätösten korjaaminen ei aiheuta vahinkoa sopimuksen saaneille yrittäjille.

Liitto vaatii Kelaa oikaisemaan loputkin virheellisistä hankintapäätöksistä

Jarmo Mäkelä

Erityisasiantuntija
(yrittäjät, työterveyshuolto)

p. 0207 199 597
p. 040 868 1779
jarmo.makela@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti