19/03/2021

Mitä uutta koronasta?

Täysi vuosi koronapandemiaa tulee juuri täyteen. Rokotteista huolimatta rajoitustoimet ovat edelleen mittavia ja niiden kulloinkin ajantasainen tilanne herättää kysymyksiä. Viimeisimpänä hämmennystä on herättänyt tartuntatautilain 58 §:n muuttaminen. Ohjeita on paljon ja niitä on arjen työssä ymmärrettävän hankala jatkuvasti seurata. Alta löydät lyhyen koosteen ajankohtaisista koronaan liittyvistä asioista.

Mikäli sinulla on aiheeseen liittyviä lisäkysymyksiä, kehittämisasiantuntijamme Juho Korpi (korona-asiat, Kelan kuntoutukset, työsuhdeasiat), Jarmo Mäkelä (yrittäjyys ja Kelan kuntoutukset) ja Katri Partanen (työsuhdeasiat) neuvovat mielellään. Yhteystiedot löydät sivun lopusta.

Valtakunnalliset rajoitustoimet ja fysioterapian toteuttaminen poikkeusoloissa 

Tartuntatautilain muutosta ja tulkintaa on käsitelty mediassa paljon. Tätä keskustelua seuratessa on hyvä muistaa, että fysioterapia kuuluu terveydenhuollon palveluihin, eikä näitä palveluita toistaiseksi ole rajoitettu. Fysioterapiaa saa edelleen toteuttaa sekä kasvotusten, että etäkuntoutuksena tavanomaisella AVI:n luvalla tai ilmoituksella. Viranomaisten ohjeita tartuntojen ehkäisemiseksi tulee noudattaa.  

Viimeisimpänä keskustelua on herättänyt tartuntatautilain 58 g § muuttaminen. Kyseisen pykälän muutos mahdollistaa tiettyjen laissa määriteltyjen tilojen sulkemisen kokonaan. Aiemmin lakia tulkittiin siten, että sellaisia tiloja ei suljettaisi, joissa oleskelee tavanomaisesti alle 10 henkilöä. Muutoksella ei ole vaikutusta vastaanotolla tapahtuvaan fysioterapiaan, mutta esimerkiksi allasterapian ja liikuntakokeilujen toteuttamisen muutos voi estää.

Tartuntatautilain 58 g § koskee liikunta-, urheilu-, huvi- ja virkistystoimintaan tarkoitettuja tiloja, jotka on määritelty tarkemmin kyseisen pykälän neljännessä momentissa: 

  1. joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat; 
  2. yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden, kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat; 
  3. tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat; 
  4. huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat; 
  5. sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat; 
  6. kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin. 

Kelan kuntoutus 

Kela on kehottanut palveluntuottajia seuraamaan rajoituksiin liittyviä linjauksia tarkasti ja ilmoittamaan Kelaan, jos kuntoutusta ei voida toteuttaa (esim. allasterapia). Väliaikaisista keskeytyksistä Kelalle ei tarvitse ilmoittaa. Kelan poikkeusmenettelyt kuntoutuspalveluissa jatkuvat edelleen, tarkat tiedot löydät Kelan tiedotteesta.  

Etäkuntoutus 

Etäkuntoutusta voi ja kannattaa edelleen toteuttaa. Kelan kuntoutuksessa etäkuntoutus on mahdollista palvelukuvauksen mukaisesti. Muiden maksusitoumusasiakkaiden kohdalla asia kannattaa tarkistaa hankkijataholta. Potilasvakuutus on voimassa etäkuntoutuksessa, kunhan palveluntuottaja ja asiakas ovat Suomessa. Liiton sivuilta löydät hyvän tietopaketin etäkuntoutuksesta.  

Rokotteet 

Koronavirusrokote on vapaaehtoinen. Rokotuksesta säädetään valtioneuvoston asetuksella. THL on tarkentanut asetuksessa olevaa rokotusjärjestystä. Lue liiton tiedote rokotteen saamisesta täältä.

Suojautuminen 

Suojautumisohjeissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Fysioterapian toteutuksessa noudatetaan edelleen THL:n ohjeistusta. Ohjeistusten täsmällinen noudattaminen on erittäin tärkeää paitsi pandemian hillitsemiseksi, myös fysioterapeuttien ammattikunnan maineen säilyttämiseksi. Suojainten käytön lisäksi tilojen ja pintojen desinfioiminen, asiakkaiden käsi- ja yskimishygieniasta huolehtiminen sekä turvavälien mahdollistaminen esimerkiksi odotustiloissa on tärkeää.  

Tavanomaiset varotoimet sekä kirurgisen suu-nenä-suojaimen tai kasvot peittävän visiirin käyttö kaikissa asiakaskontakteissa on edelleen keskeinen tapa ehkäistä tartuntoja. Asiakkaiden tulee myös mahdollisuuksien mukaan käyttää suu-nenä-suojusta tai visiiriä. Asiakkaan ei tule saapua fysioterapiaan, mikäli hänellä on oireita tai muuten epäilys koronavirustartunnasta.  

Altistuneita tai sairastuneita kuntoutettaessa noudatetaan THL:n ohjeistusta, joka ei ole suojainten osalta muuttunut: aerosolia tuottavissa toimenpiteissä käytetään FFP3- tai FFP2-hengityksensuojainta. Liiton näkemys on edelleen se, että hengitysfysioterapiassa aerosoleja voi syntyä ja tämän vuoksi em. hengityssuojainten käyttö on perusteltua hengitysfysioterapian aikana. Lue koronaviruksen sairastaneen fysioterapiasuositus täältä.  

Työsuhteisiin ja yrittäjyyteen liittyvät säännökset 

Työttömyysturva  

Työttömyysturvalakiin (1290/2002) on tehty useita muutoksia koronaviruspandemian vuoksi. Osa muutoksista päättyi vuoden vaihteeseen, osa on voimassa 31.3.2021 saakka ja osa 31.12.2021 saakka. Työttömyyskassan sivuilta löydät hyvän koonnin muutoksista. Liiton sivuilla on runsaasti tietoa mm. lomautuksiin liittyen.  

Vuodenvaihteen jälkeen työttömyyspäivärahan omavastuuaika on ollut normaalit viisi päivää, työttömyysturvan enimmäismäärän kertymistä on seurattu normaalisti ja työssäoloehto on palannut normaalimittaiseksi.  

Kela maksaa edelleen yrittäjille työmarkkinatukea, jos yritystoiminta on kärsinyt. Tällä hetkellä tukea voidaan maksaa 30.6.2021 saakka. Luen lisää yrittäjän työttömyysturvasta Kelan sivuilta.  

Yritystoiminnan tuet 

Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta ja vakuudeton.com -verkkosivustolta löydät kattavasti tietoa yritystoiminnan tukivaihtoehdoista. Kustannustuen kolmas hakukierros on juuri alkamassa ja mukana ovat entistä vahvemmin myös pk-yritykset ja yksinyrittäjät. Tuen määrä on yrityskohtainen, ja se voi vaihdella 2000 euron ja miljoonan euron välillä. Lue hakukriteereistä ja tuen kohdistamisesta tarkemmin Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta. Tukikierroksen alkaessa löydät tietoa hakemisesta myös Valtionkonttorin verkkosivuilta.  

ELY-keskus tarjoaa tukea yritysten kehittämispalveluihin. Yrityksen kehittämistoimenpiteiksi luokitellaan sellaiset hankkeet ja investoinnit, jotka tähtäävät uudenlaisen liiketoiminnan luomiseen tai jo olemassa olevan liiketoimintasektorin kehittämiseen.  

Finnvera tarjoaa koronavirusepidemiasta kärsiville yrityksille erilaisia takausvaihtoehtoja sekä käyttöpääomalainaa. Business Finlandin tilapäistä TKI-lainaa eli Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolainaa on haettava 14. toukokuuta 2021 mennessä. Aiemmin myönnettyjen kehittämisrahoitusten eli niin sanottujen koronatukien hakuaika sen sijaan on päättynyt.  

Starttirahan enimmäiskestoa on koronavirusepidemian takia pidennetty 12 kuukaudesta 18 kuukauteen. Muutos on voimassa vuoden 2021 loppuun saakka, ja se koskee yrittäjiä, joiden starttirahakausi on alkanut viimeistään 31.12.2020. 

  

Mitä uutta koronasta?

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti

Mitä uutta koronasta?

Jarmo Mäkelä

Erityisasiantuntija
(yrittäjät, työterveyshuolto)

p. 0207 199 597
p. 040 868 1779
jarmo.makela@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti

Mitä uutta koronasta?

Katri Partanen

Erityisasiantuntija
(julkinen sektori, suoravastaanotto, kansainväliset asiat)

p. 0207 199 596
katri.partanen@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä henkilökohtainen suojattu sähköposti