08/06/2023

Palveluntuottajarekisteri Soterin käyttöönottoa valmistellaan

Kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon sekä yksityisen varhaiskasvatuksen luvan- tai rekisteröinninvaraiset palveluntuottajat on tarkoitus koota Aluehallintoviraston ja Valviran yhdessä valmistelemaan uuteen Soteri-rekisteriin. Rekisteri otetaan käyttöön vuoden 2024 alusta lukien.

Hanke perustuu 1.1.2024 voimaan tulevaan sote-valvontalakiin, jonka myötä kaikki nykyiset terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat luokitellaan lain mukaisiksi palveluntuottajiksi. Näiden julkisten palveluntuottajien on ilmoitettava tietonsa valvontaviranomaisille vuoden 2025 loppuun mennessä. Aiheesta on tulossa vielä myöhemmin tarkempaa ohjeistusta.

Soteri-rekisteriin tullaan kokoamaan seuraavat tiedot:

  • perustiedot yksityisistä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajista, palveluista ja henkilöstöstä
  • perustiedot julkisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajista, palveluista ja henkilöstöstä 
  • perustiedot yksityisistä varhaiskasvatuksen palveluntuottajista, päiväkodeista ja henkilöstöstä
  • tiedot lääkelain mukaisista rajatuista lääkevarastoista
  • valvontatiedot

Palveluntuottajat tekevät jatkossa kaikki hakemukset ja omien tietojensa hallinnan täysin sähköisesti suoraan Soterin kautta. Tämä helpottaa ja tehostaa sekä palveluntuottajan että viranomaisten työtä.

Ota hankesivusto seurantaan:
» www.valvira.fi/soteri

Katso aiempi uutisemme aiheesta:
» https://www.suomenfysioterapeutit.fi/ajankohtaista/sote-valvontalaki-on-hyvaksytty-laki-yksityisesta-terveydenhuollosta-jaa-historiaan/

Palveluntuottajarekisteri Soterin käyttöönottoa valmistellaan

Jarmo Mäkelä

Erityisasiantuntija
(yrittäjät, työterveyshuolto)

p. 0207 199 597
p. 040 868 1779
jarmo.makela@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti