13/12/2023

Potilasasiamiestoiminta siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2024

Keväällä 2023 hyväksyttiin laki potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista. Lakimuutoksen myötä fysioterapiayrittäjien ei tarvitse enää ensi vuonna järjestää itse potilasasiamiestoimintaa. Potilasasiamiehet muuttuvat potilasasiavastaaviksi ja palvelun järjestää jatkossa hyvinvointialue, myös yksityisen terveydenhuollon osalta. Potilasasiavastaavien palvelut ovat jatkossakin asiakkaille maksuttomia, eikä hyvinvointialue peri palvelusta maksua myöskään yksityisiltä palveluntuottajilta. Lakimuutoksesta voit lukea tarkemmin täältä.

Velvoite potilasasiavastaavien nimeämiselle perustuu potilaslakiin (11 §) ja koskee sekä yksityistä että julkista terveydenhuoltoa. Aiemmin kukin julkinen ja yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö on vastannut itse järjestämänsä potilasasiamiestoiminnan kustannuksista. Suomen Fysioterapeutit on järjestänyt potilasasiamiestoiminnan yrittäjäjäsenilleen maksuttomana jäsenetuna.

Potilasasiavastaavien palveluiden keskittyessä hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille liiton mandaatti järjestää palveluita päättyy. Yksityisillä palveluntuottajilla on lakimuutoksen jälkeenkin potilaslaissa säädettyjä velvollisuuksia, kuten 3. luvun muistutukseen ja kanteluun liittyvät käytännöt. Liiton erityisasiantuntijat ohjaavat jäseniä potilaslain noudattamiseen liittyvissä yksityiskohdissa. Valviran sivuilla on myös aiheesta hyviä ohjeita. Saat liitosta apua esimerkiksi palveluun tyytymättömän asiakkaan ohjaukseen liittyen.

Asiakkaat tulee jatkossa ohjata oman hyvinvointialueen potilasasiavastaaville. Hyvinvointialueiden yhteystiedot löydät alta.

Hyvinvointialueiden potilasasiavastaavien yhteystiedot

Hyvinvointialue Sähköpostiosoite Puhelinnumero
Satakunnan hyvinvointialue potilasasiamies@sata.fi 02 627 6078
Varsinais-Suomen hyvinvointialue Sähköinen asiointikanava Puhelinnumerot Varhan sivuilla
Kanta-Hämeen hyvinvointialue Yhteystiedot verkkosivuilla 03 629 3204
Pirkanmaan hyvinvointialue Yhteystiedot verkkosivuilla Yhteystiedot verkkosivuilla
Päijät-Hämeen hyvinvointialue asiavastaavat@paijatha.fi +358 3 8192504
Kymenlaakson hyvinvointialue pirkko.haikara@socom.fi 040 728 7313
Etelä-Karjalan hyvinvointialue heli.tiusanen@socom.fi +358447485306
Etelä-Savon hyvinvointialue sosiaali.potilasasiamies@etelasavonha.fi +358 44 351 2818
Pohjois-Savon hyvinvointialue Yhteystiedot verkkosivuilla Yhteystiedot verkkosivuilla
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue hanna.makijarvi@siunsote.fi 013 330 8265
Keski-Suomen hyvinvointialue Yhteystiedot verkkosivuilla 014 269 2600
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue Yhteystiedot verkkosivuilla 06 415 4111 (vaihde)
Pohjanmaan hyvinvointialue potilasasiamies@ovph.fi 06 218 1080
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Yhteystiedot verkkosivuilla +358 44 723 2309
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Yhteystiedot verkkosivuilla Yhteystiedot verkkosivuilla
Kainuun hyvinvointialue po­ti­la­sa­sia­mies@kai­nuu.fi 044 710 1324
Lapin hyvinvointialue Yhteystiedot verkkosivuilla Yhteystiedot verkkosivuilla
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Anette.Karlsson@itauusimaa.fi 0405142535
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue potilasasiamies@sosiaalitaito.fi 0408335528
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue Yhteystiedot verkkosivuilla Yhteystiedot verkkosivuilla
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue Yhteystiedot verkkosivuilla Yhteystiedot verkkosivuilla
HUS Yhteystiedot verkkosivuilla Yhteystiedot verkkosivuilla
Helsingin kaupunki Yhteystiedot verkkosivuilla +358 9 310 43355

Tiedot päivitetty 13.12.2023
Jos huomaat virheellisiä tietoja, ilmoitathan niistä juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

 

Lue aiheesta lisää 

» Laki potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista
» Potilasasiamiestoiminta siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2024 
» STM:n tiedote asiasta
» Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista sekä varhaiskasvatuslain 53 §:n muuttamisesta (HE 300/2022 vp)
» Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö (StVM 49/2022 vp). 

Potilasasiamiestoiminta siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2024

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti

Potilasasiamiestoiminta siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2024

Jarmo Mäkelä

Erityisasiantuntija
(yrittäjät, työterveyshuolto)

p. 0207 199 597
p. 040 868 1779
jarmo.makela@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti