03/04/2024

Tule-vaivojen hoitopolun tulee lähteä fysioterapeutin tekemästä arviosta 

Tuki- ja liikuntaelinvaivat (tule-vaivat) aiheuttavat vuosittain neljän miljardin euron kustannukset yhteiskunnalle. Nykyinen, lääkärin vastaanoton kautta kulkeva hoitoprosessi on kallis ja tehoton. Asiakasohjausta tulisi kehittää siten, että tule-asiakkaiden ensikontakti perusterveydenhuollossa olisi lääkärin sijaan fysioterapeutti. 

MTV:n Huomenta Suomi -ohjelman insertissä todettiin tiistaina 2.4., että Suomessa tehdään miljoona turhaa lääkärikäyntiä selkä- ja niskakivun vuoksi. Myös Suomen Fysioterapeutit on jo pitkään esittänyt, että esimerkiksi fysioterapian Kela-korvaus tulisi palauttaa siten, ettei sitä enää sidottaisi lääkärin lähetteeseen, vaan asiakas voisi hakeutua suoraan fysioterapeutin vastaanotolle.  


Lue lisää: https://www.suomenfysioterapeutit.fi/ajankohtaista/fysioterapian-kela-korvaukset-tulee-palauttaa/  


Suoravastaanotto parantaa laatua ja säästää resursseja 

Yksityisen sektorin palvelumallin ohella julkisen sektorin tarjoamassa fysioterapiassakin on jo olemassa valtakunnallinen toimintamalli, suoravastaanotto, jossa tule-vaivoista kärsivä asiakas ohjataan lääkärin sijaan fysioterapeutin vastaanotolle.  

Monilla hyvinvointialueilla ollaan myös jo siirtymässä malliin, jossa muuallakin kuin suoravastaanotossa fysioterapeutti suorittaa tule-potilaiden hoidon tarpeen arvioinnin sairaanhoitajan sijaan, kertoo Suomen Fysioterapeuttien erityisasiantuntija Emmi Aalkivi. 

Suoravastaanotolla asiakas saa jo ensimmäisellä vastaanottokäynnillä ohjeita ja neuvoja vaivansa kuntouttamiseen. Lisäksi fysioterapeutti voi tarvittaessa kirjoittaa asiakkaalle lyhyen sairauslomatodistuksen ja ohjata asiakkaan tarvittaessa lääkärin arvioon. Suoravastaanotto on tutkimuksissa osoittautunut vaikuttavaksi ja kustannusvaikuttavaksi toimintamalliksi. 


Lue lisää: suomenfysioterapeutit.fi/fysioterapia/ammatin-kehittaminen/fysioterapeuttien-suoravastaanotto/ 


Fysioterapeutilla kattavin ammattitaito tule-vaivojen arviointiin 

Fysioterapeutti on tule-vaivojen paras asiantuntija, Aalkivi muistuttaa. 

Tähän asiantuntijuuteen ja ammattitaitoon sisältyy myös kyky tunnistaa sellaiset tapaukset, jotka vaativat lääkärin arviota, hän jatkaa. 

Asiakkaiden ohjaaminen suoraan fysioterapeuteille parantaa asiakkaan saaman kuntoutuksen oikea-aikaisuutta ja laatua. Lisäksi se vapauttaa lääkärien resursseja ja lyhentää yleisesti odotusaikoja. 

Myös hoitopolun muita vaiheita on syytä tarkastella kriittisesti. Nykyisillä hoitopoluilla on liikaa lääketieteellisiä tutkimuksia, leikkauksia ja kallista erikoissairaanhoitoa. Fysioterapeutin ohjaama liikunnallinen kuntoutus on vaikuttavaa lähes kaikissa tule-vaivoissa ja erityisesti ennalta ehkäisyyn panostamalla saataisiin aikaan merkittäviä kustannussäästöjä. 


Lisää fysioterapian kustannusvaikuttavuudesta: suomenfysioterapeutit.fi/liitto/yhteiskunnallinen-vaikuttaja/karkiteemat/tuki-ja-liikuntaelinvaivat/