24/07/2023

Yrittäjä! Vältä kohtuuttomat perintäkulut maksamalla laskut ajoissa

Keväällä 2022 moni yrittäjä sai kohtuuttoman perintälaskun WaaS oy nimiseltä yritykseltä, joka oli ottanut hoitaakseen Porvoon Kirjakeskuksen laskujen perinnän. Laskut liittyvät ammattikirjallisuuden tilaamiseen, taustoista voit lukea tarkemmin tästä uutisesta.

Korkein oikeus on nyt antanut asiassa ennakkopäätöksen. Päätöstä varten on pyydetty Euroopan Unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisupyyntö perintälainsäädännön ja maksuviivästysdirektiivin tulkinnasta.

Korkein oikeus on katsonut, että vaikka kahden yrityksen välillä olisi muodostunut vakiintunut kauppatapa olla lisäämättä hieman myöhässä tehtyihin maksusuorituksiin perintäkuluja, ei tämä poista velkojalta oikeutta muuttaa perintätapaansa yksipuolisesti. Jo aiemmin unionin tuomioistuin on todennut, että maksun katsotaan olleen ajoissa suoritettu, jos se on velkojan tilillä eräpäivänä.

Korkeimman oikeuden ennakkopäätös muuttaa Suomessa vakiintunutta yritysten välistä maksukäytäntöä. Tähän saakka on oletettu, että eräpäivänä maksettu lasku katsotaan olleen ajoissa. Koska rahan liikkuminen pankkien välillä kestää muutaman päivän, ovat eräpäivänä maksetut laskut usein velkojan tilillä vasta muutamaa päivää eräpäivän jälkeen. Tällöin ne tulkitaan maksetuksi myöhässä.

Yritysten välillä maksusuorituksen myöhästymisestä voidaan periä 40 euron vakiokorvaus, joka saadaan liittää jokaiseen myöhässä maksettuun laskuun. Vakiokorvaukselta voi välttyä vain maksamalla laskut ajoissa, siis jo muutamaa päivää ennen laskun eräpäivää.

Toistaiseksi tämänkaltaista perintää ei ole tiettävästi juurikaan harrastettu, mutta korkeimman oikeuden päätöksen jälkeen riski sille voi kasvaa. Yrittäjien kannattaa muuttaa omaa maksukäytäntöään siten, että laskut maksetaan aina muutamaa päivää ennen eräpäivää.

Korkeimman oikeuden ennakkopäätös koskee vain yritysten välistä maksuliikennettä. Kuluttaja-asioissa 40 euron vakiokorvausta ei voida käyttää.

Yrittäjä! Vältä kohtuuttomat perintäkulut maksamalla laskut ajoissa

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti