17/10/2023

Yritystoiminnan aloituskustannuksiin ehdotetaan muutoksia

Sote-valvontalaki tulee voimaan vuoden 2024 alusta. Lain myötä fysioterapian yritystoiminnan nykyinen ilmoitus- ja lupamenettely muuttuu rekisteröintimenettelyksi. Lue valvontalaista lisää täältä. Sosiaali- ja terveysministeriön alaisessa työryhmässä valmistellaan parhaillaan rekisteröinnin hinnastoja. Suoritemaksutyöryhmän kuulemistilaisuus järjestettiin 19.10. Tilaisuudessa esiteltiin suoritemaksujen taustoja sekä valvontaviranomaisten alustavat näkemykset hinnoittelun perusteista.

Itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivalta fysioterapeutilta on tähän saakka edellytetty ainoastaan ilmoituksen tekemistä Aluehallintovirastolle. Fysioterapiayritykset ovat puolestaan hakeneet toiminnan aloittamiselle lupaa.

Ilmoitusmenettely on ollut edullinen ja prosessi hallinnollisesti kevyt. Lupamenettely on puolestaan ollut selvästi kalliimpi, toteaa Suomen Fysioterapeuttien erityisasiantuntija Jarmo Mäkelä.

Toiminnan aloittamisilmoitus on maksanut 290 euroa ja lupa 1440 euroa. Toiminnan muutosilmoitukset ovat nekin olleet kohtuullisen edullisia, eikä toiminnan lopettamisesta ole peritty erillistä maksua lainkaan.

Sote-valvontalain myötä fysioterapiayrittäjien tulee rekisteröityä palveluntuottajaksi ja toimenpiteestä peritään rekisteröitymismaksu. Palveluntuottajan toimipiste tulee rekisteröidä erikseen ja toimipisteen rekisteröimisestä peritään niin ikään oma erillinen maksunsa.

Uuden lain myötä palveluntuottajat ja näiden toimipisteet rekisteröidään teknisesti samalla ilmoituksella. Rekisteröinnit ovat kuitenkin toimenpiteinä erilliset ja siksi niistä peritään erillinen hinta, selventää Suomen Fysioterapeuttien erityisasiantuntija Juho Korpi.

Valvontalain myötä fysioterapiayrittäjien ei toisaalta enää tarvitse toimittaa Aluehallintovirastolle toimintakertomusta, eikä valvonnasta peritä enää ns. vuosimaksua, Korpi jatkaa.

Maksujen on oltava pienille toimijoille kohtuullisia

Valtion virastojen perimistä maksuista säädetään valtion maksuperustelaissa. Laki velvoittaa perimään hakemuksesta tehdyistä päätöksistä maksun etenkin silloin, kun asian käsittely liittyy vastaanottajan taloudelliseen toimintaan.

Valvontaviranomaisen lähtökohta hinnoittelulle on rekisteröintiin liittyvä työmäärä. Suuritöisistä toimenpiteistä on tämän vuoksi perusteltua periä korkeampi hinta, Korpi kertoo.

Suomen Fysioterapeutit painotti jo valvontalain valmistelun aikana pienten toimijoiden parempaa huomioimista. Erityisen tärkeää tämä on suoritemaksuja hinnoiteltaessa.

Tilaisuudessa käytiin paljon keskustelua suoritemaksujen vaikutuksista yksinyrittäjiin ja pk-yrityksiin. Nyt ehdotetut maksut olivat nähdäksemme pienille toimijoille kohtuuttoman suuria, Korpi harmittelee.

Suoritemaksuja perittäisiin jatkossa palveluntuottajan ja toimipisteen rekisteröimisen lisäksi toiminnan muutoksiin tai lopettamiseen liittyvistä ilmoituksista. Lisäksi erillinen maksu perittäisiin myös toimitilojen ennakkotarkastuksesta.

Ehdotukset muutosilmoitusten hinnoista olivat aivan liian korkeita. Onneksi valvontalain esitöiden perusteella fysioterapiayritysten toimitilat eivät olisi nähdäkseni sellaisia, joihin ennakkotarkastusta tarvitsisi tehdä, joten näitä ennakkotarkastusmaksuja eivät yrittäjät toivottavasti joudu maksamaan. Toki lain soveltaminen on lopulta valvontaviranomaisten käsissä, joten he myös tekevät tämän suhteen lopullisen linjauksen, Korpi toteaa.

Kalliit suoritemaksut suosivat alihankintaa

Suomessa on noin kolme tuhatta fysioterapiayritystä. Valtaosa yrittäjistä toimii itsenäisenä ammatinharjoittajana tai johtaa pk-yritystä. Toimipisteitä on monesti vain yksi.

Yritystoiminnan korkeat aloituskustannukset suosivat suuria ketjuja. Jos suoritemaksuja ei kohtuullisteta, on uhkana alihankintamallin yleistyminen. Tämä tarkoittaa pienten yritysten häviämistä ja toiminnan keskittymistä suurille toimijoille ja kasvukeskuksiin, Mäkelä manailee.

Alihankinnalla tarkoitetaan itsenäisen ammatinharjoittajan työskentelyä esimerkiksi lääkärikeskuksen tiloissa.

Lopullinen hinnasto saataneen marraskuussa

Suoritemaksutyöryhmän työskentely on vielä kesken ja ehdotuksia viimeistellään kuulemistilaisuudessa annetun palautteen pohjalta. Valmiit hinnastot on odotettavissa marraskuun loppuun mennessä.

Olen varovaisen toiveikas sen suhteen, että pienet toimijat huomioitaisiin lopullisessa hinnoittelussa nyt ehdotettua paremmin, Korpi toteaa.

Liitto ei julkaise tai kommentoi tarkemmin luonnosvaiheessa olevien hinnastojen yksityiskohtia, koska suoritemaksutyöryhmän työ on vielä kesken.

Lisätietoa valvontalaista tulossa loppusyksystä

Valvira ja AVI järjestävät valvontalakiin liittyen webinaarit 24.11. ja 1.12. Tilaisuuksista ja niiden ohjelmasta sekä aikataulusta tiedotetaan myöhemmin tarkemmin. Sosiaali- ja terveysministeriö on myös luvannut julkaista valvontalain soveltamisohjeen lokakuun aikana.

Lue liiton lausunto suoritemaksutyöryhmälle tästä.

Yritystoiminnan aloituskustannuksiin ehdotetaan muutoksia

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti

Yritystoiminnan aloituskustannuksiin ehdotetaan muutoksia

Jarmo Mäkelä

Erityisasiantuntija
(yrittäjät, työterveyshuolto)

p. 0207 199 597
p. 040 868 1779
jarmo.makela@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti