eAsiointi

Edunvalvonta

Edunvalvonta on kaikkien fysioterapeuttien yhteinen asia. Se on liiton keskeisin tehtävä ja merkittävin aineeton jäsenetu. Suomen Fysioterapeuttien edunvalvonnan näkökulma on fysioterapeuttien ja fysioterapian aseman edistäminen ainoana tahona Suomessa. Vahvistamme fysioterapian tunnettuutta ja arvostusta yhteiskunnassa sekä tuomme esille fysioterapian vaikuttavuutta kansanterveyteen.

Sopimusneuvottelut 2020

Edunvalvonnan muodot

Huolehdimme henkilökohtaisesta edunvalvonnasta työsi muodosta riippumatta. Liitto vastaa myös koko alaan kohdistuvasta yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Edistämme ammattiasi kansallisesti ja kansainvälisesti.

Työsuhdeneuvonta

Palkansaajajäsenenä saat neuvontaa ja ohjeita kaikissa työelämään liittyvissä asioissa. Kehittämisasiantuntijamme ja tarvittaessa juristimme neuvovat sinua työelämän eri tilanteissa.

Yrittäjäneuvonta

Suomen Fysioterapeuttien yrittäjäjäsenenä saat neuvontaa ja ohjeita kaikissa työelämään liittyvissä asioissa. Kehittämisasiantuntijamme ja tarvittaessa juristimme neuvovat sinua tarpeen mukaan esimerkiksi sopimusasioissa ja muissa yritystoiminnan kysymyksissä.

Opiskelijaneuvonta

Suomen Fysioterapeuttien opiskelijajäsenenä saat neuvontaa ja ohjeita kaikissa opiskeluun ja työelämään liittyvissä asioissa. Kehittämisasiantuntijamme ja tarvittaessa juristit neuvovat sinua esimerkiksi työsopimuksiin liittyvissä asioissa jo opiskeluaikana.

Asiantuntija- ja luentopalkkiot