Liity jäseneksi
eAsiointi

Potilasasiakirjat

Potilasasiakirjamerkinnät selkokielellä

Potilasasiakirjoihin saa merkitä vain niiden käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja. Tietojen laajuus, tarkkuus ja yksityiskohtaisuus saattavat vaihdella tilanteen mukaan: mitä monimutkaisempi potilaan tilanne on, sitä tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin tulee kirjata. Tiedot tulee kirjata potilaan kiellosta huolimatta, sillä kyse on lakisääteisestä velvoitteesta ja myös fysioterapeutin oikeusturvasta.

» Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista