Usein kysyttyä Kanta-palveluista

Kysymykset on jaoteltu seuraaviin ryhmiin:

» Yleisiä kysymyksiä
» Miten liityn Kantaan?
» VRK-ammattikortti
» Potilaan informointi Kanta-palvelusta

Yleisiä kysymyksiä

Olen yrittäjä. Pitääkö minun liittyä Potilastiedon arkistoon (Kanta)?

Asiakastietolain 15 §  mukaan kaikkien sähköistä potilastietojärjestelmää käyttävien tulee liittyä Kantaan. Mikäli kirjaat potilastiedot paperille, liittyminen ei toistaiseksi ole pakollista. 

Olen ammatinharjoittaja, teen sivutoimisesti asiakastöitä silloin tällöin. Pitääkö minun liittyä Kantaan?

Asiakastietolain 15 §  mukaan kaikkien sähköistä potilastietojärjestelmää käyttävien tulee liittyä Kantaan. Asiakasmäärällä ei ole merkitystä. Mikäli kirjaat potilastiedot paperille, liittyminen ei toistaiseksi ole pakollista. 

Olen jäämässä eläkkeelle, kannattaako minun enää liittyä Kantaan? 

Liittyminen ei ole tällä hetkellä pakollista, mutta se on suositeltavaa tiedon käytettävyyden parantumiseksi.

Jään eläkkeelle vuonna 2018. Pitääkö minun liittyä Kantaan?

Liittymistä suositellaan kaikille niille, jotka täyttävät liittymisen velvoitteet, kts. tarkemmin vastaus kysymykseen 1. Tulevista lainsäädännön muutoksista ja niihin liittyvistä aikatauluista ei voida vielä sanoa.

Meitä on kolme ammatinharjoittajaa. Voimmeko liittyä Kantaan yhdessä?

Yhteisliittyminen on mahdollista yhteisliittymismallin mukaisesti. Tällöin pääliittyjä vastaa potilastietojärjestelmästä ja liittää mukaan samaa tietojärjestelmää käyttävät ammatinharjoittajat, esim. pääliittyjän tiloissa toimivat itsenäiset ammatinharjoittajat, jotka käyttävät pääliittyjän potilastietojärjestelmää. Pääliittyjän ja mukaan liittyvien välillä on oltava Kanta-sopimusmallin mukainen sopimus, jossa todetaan Kanta-palvelujen edellyttämien toimintamallien ja ohjeiden noudattaminen sekä tähän liittyvät molemminpuoliset vastuut että velvoitteet.

» Lue lisää liittymistyypeistä ja sopimusmalleista

Milloin Kantaan pitää liittyä?

Asiakastietolain 15 §  mukaan kaikkien sähköistä potilastietojärjestelmää käyttävien tulee liittyä Kantaan. Jos olet siirtymässä paperisesta järjestelmästä sähköiseen, on liittyminen ajankohtaista. Muutokseen on saatavilla tukea ja ohjeita, katso tarkemmin https://www.kanta.fi/ammattilaiset/yksityisen-sosiaali-ja-terveydenhuollon-kanta-palvelut  

» Lisätietoa tietojärjestelmistä 

Miten liityn Kantaan?

Miten liityn Kantaan?

Teknisesti liittyminen on helppoa yhteistyössä ohjelmatoimittajan kanssa. Tutustu liittymisohjeisiin https://www.kanta.fi/ammattilaiset/kayttoonotot. Liiton sivulta löydät kootusti ohjeita liittymiseen, lue lisää tästä. 

Mietin Kantaan liittymistä, miten voin valmistautua?

Suosittelemme aloittamaan omavalvontasuunnitelman työstämisestä, missä kuvaat omaa toimintaasi ja analysoit tietoturvallisuutta sekä tietosuojaa.

Mitä hyödyn Kantaan liittymisestä?

Uudistuksen tarkoituksena on ensisijaisesti parantaa potilasturvallisuutta ja edistää tiedonkulkua. Yrittäjän näkökulmasta Kanta-yhteys mm. nopeuttaa asiakkaiden kuntoutuspäätösten saamista. Ostopalveluasiakkaiden maksusetelit tulee suoraan järjestelmän kautta. Fysioterapeutin tekemät kirjaamiset ovat asiakkaiden luettavissa suoraan. Fysioterapeutin tekemät kirjaukset ovat suoraan asiakkaiden ja muiden ammattilaisten luettavissa.

Kun saan yhteyden Kantaan, näenkö asiakkaan tietoja?

Kanta-arkistosta näet kaikki itse tallentamasi tiedot asiakkaasta. Voit myös hakea oman potilastietojärjestelmäsi kautta muiden terveydenhuollon palvelujen antajien kirjauksia, mikäli asiakas on antanut suostumuksensa tietojen luovuttamiseen muille terveydenhuollon toimijoille. Asiakas voi erikseen myös rajata tietojen luovuttamista erikseen tekemällä kiellolla.

Arkistossa olevien asiakirjojen lukeminen edellyttää, että asiakkaan kanssa on hoitosuhde tai muu asiallinen yhteys, jonka perusteella käyttö on oikeutettua. Kaikki tiedonsiirto terveydenhuollon ja Kannan välillä tapahtuu salattuna. Kaikesta potilastietojen käytöstä kirjataan lokitiedot, jotka mahdollistavat jälkivalvonnan.

Kirjaan potilastiedot paperikortistoon, pitääkö minun liittyä Kantaan?

Tällä hetkellä liittyminen ei ole pakollista.

Mitä laitteita tarvitsen, kun liityn Kantaan?

Sinulla on oltava tietokone (nettiyhteys), Digi- ja väestötietoviraston myöntämä Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikortti sekä ammattikortin lukija. Lisäksi tarvitset asiakastietojärjestelmän, jossa on yhteys Kantaan. 

Mitä, jos en liity Kantaan?

Palveluntuottajilta on jo vaadittu Kanta-yhteyttä kilpailutuksissa. Oletettavaa on, että sote-muutoksen ja lainsäädännön muuttumisen vuoksi palvelujen tuottaminen ilman Kanta-yhteyttä on jatkossa mahdotonta. Lisäksi potilas voi vaatia palveluntuottajalta, että hänen tietonsa kirjataan Kantaan.

Miten kauan liittymiseen menee aikaa?

Kanta-liittyminen onnistuu nopeasti. Mikäli kaikki ennakkovalmistelut on tehty huolella, tekninen Kanta-liittyminen kestää vain muutamia viikkoja. 

Minkälaisen koulutuksen tarvitsen osatakseni liittyä Kantaan?

Kanta.fi -sivustolla on hyviä koulutusmateriaaleja. 

Tutustu Kanta.fi sivustoon, jossa on kattavasti tietoa:
» https://www.kanta.fi/ammattilaiset
» https://www.kanta.fi/ammattilaiset/koulutukset-ja-tilaisuudet
» https://www.kanta.fi/ammattilaiset/kayttoonotot  

Ohjelmatoimittajalta saat ohjeita. Ja tietysti – me liitossa autamme sinua! 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikortti (ent. VRK-ammattikortti)

Ketkä kaikki tarvitsevat Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikortin? 

Kanta-yhteys vaatii henkilöllisyyden tunnistamisen ammattikortilla. Kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt tarvitsevat henkilökohtaisen sote-ammattikortin. Voit käyttää ammattikorttia kaikissa terveydenhuollon organisaatioissa, joissa työskentelet. Muu kuin terveydenhuollon ammattihenkilö (esim. toimistotyöntekijä) tarvitsee henkilöstö- ja toimijakortin. 

Mitä ammattikortin myöntäminen edellyttää?

Ammattikortin myöntäminen edellyttää, että henkilö voidaan tunnistaa voimassa olevasta passista tai poliisin myöntämästä henkilökortista. Ammattikortit myönnetään vain niille henkilöille, joiden tiedot löytyvät terveydenhuollon ammattihenkilörekisteri Terhikistä. Jos henkilön tietoja ei ole Terhikissä, hänen on korjattava asia Valviran kanssa ennen kuin kortti voidaan myöntää. Ohjeet löytyvät Valviran internetsivuilta. Ohjeet kortin hakemiseen löydät täältä.

Mistä voin tilata ammattikortin?

Uuden kortin tilaaminen edellyttää kortinhaltijan henkilökohtaista käyntiä julkisen terveydenhuollon rekisteröintipisteessä. Kortinhaltijalla on oltava mukanaan jokin poliisin myöntämistä voimassaolevista tunnistamisasiakirjoista (passi, henkilökortti tai 1.10.1990 jälkeen myönnetty ajokortti).

Ammattikortti toimitetaan hakijan ilmoittamaan osoitteeseen, jos hakijan henkilöllisyys on tunnistettu jo kortin tilaamisen yhteydessä. Jos tunnistaminen tehdään vasta kortin luovutuksen yhteydessä, kortti toimitetaan rekisteröintipisteeseen. 

» Lisätietoa ammattikortista
» Katso lähin pisteesi täältä 

Mitä Kantaan liittyminen maksaa?

Ammattikortti on maksuton, mutta julkisen terveydenhuollon rekisteröintipisteet saattavat periä palvelumaksun. Mahdollisen palvelumaksun voi tarkistaa rekisteröintipisteestä. Joidenkin rekisteröintipisteiden osalta maksun näkee myös ajanvarauspalvelusta. Kortinlukijan voi tilata esimerkiksi verkosta, edullisimmillaan hinta on muutamia kymppejä. Lisäksi ohjelmatoimittajilla on omat hinnat, jotka muodostuvat mm. liittymisprosessista, ohjelman kk-maksuista sekä Kanta-yhteyden lisämaksusta. Hintoja kannattaa vertailla. Tällä hetkellä sosiaali- ja terveysministeriö ei ole asettanut Kanta-palveluihin käyttömaksua. 

Potilaan informointi Kanta-palvelusta

Työskentelen lasten ja nuorten kanssa. Mitä tietoja lasten ja nuorten huoltajat näkevät Kannasta?

Huoltajilla on oikeus katsoa Kanta-palvelusta alle 10-vuotiaiden lasten tietoja. Huoltaja ei toistaiseksi näe yli 10-vuotiaan lapsen tietoja. Mikäli nuori arvioidaan riittävän kypsäksi päättämään omasta hoidosta, huoltajien oikeus katsoa nuoren tietoja Kannasta voidaan estää nuoren toiveesta.

Miten minun informoitava potilaita Kannasta?

Potilaalle on kerrottava asiasta viimeistään ensimmäisen palvelutapahtuman yhteydessä. Hänelle kerrotaan palveluun tallennettujen tietojen luovuttamisen edellytyksistä ja siitä, miten hän voi vaikuttaa tietojensa käsittelyyn. Potilaalle kerrotaan myös, miten hänen Kantaan tallennetut tiedot on suojattu, tietojärjestelmien toimintaperiaatteista ja hallinnoijista. Tiedon voi antaa suullisesti tai kirjallisesti. Potilas voi myös itse kuitata informaation Omakanta-palvelussa.

 

yrittäjä = laitoksenomistaja, itsenäinen ammatinharjoittajia tai sivutoiminen yrittäjiä
asiakas = potilas, kuntoutuja
Potilastiedon arkisto = Kanta
Väestörekisterikeskus = VRK