Rintasyöpäpotilaan postoperatiivinen poliklinikkakäynti

POSTOPERATIIVINEN POLIKLINIKKAKÄYNTI

Esimerkki: RINTASYÖPÄPOTILAS

Diagnoosi

C50.3

Esitiedot

Potilas tulee sovitusti fysioterapeutin seurantakäynnille, kun oikean rinnan ja kainalon imusolmukkeiden poistosta on kulunut kolme viikkoa. Esitietojen osalta viittaan leikkauksen jälkeiseen FYS-tekstiin edellä. Haavan ompeleiden poisto sekä dreenin poisto asiantuntijahoitajan vastaanotolla kaksi viikkoa leikkauksen jälkeen (4.9.). Ei punktointeja.

Potilaan mukaan kuntoutuminen sujunut hyvin, päivittäisissä askareissa ei ongelmia. Melko voimakasta kiristyksen tunnetta koko oikean yläraajan sisäsivulla vielä on. Ohjattuja liikkuvuusharjoitteita on pyrkinyt tekemään päivittäin.

Toimintakyky

Ihon vaurioita parantavat toiminnot

Oikean yläraajan iho siisti, ei ihorikkoja tai punoitusta.

Kosketustunto

Kosketustunto alentunut oikean olkavarren takaosassa ja sisäsivulla sekä kainalossa.

Lievää kosketusarkuutta oikean lavan seudussa.

Lämpö- ja muiden ärsykkeiden aistitoiminnot

Imusuonikireyttä olkavarren yläosasta ranteeseen.

Nivelten liikkuvuustoiminnot

Oikean olkanivelen liikeradat suoran käden etu- ja sivunostossa vielä rajoittuneet, kuitenkin hartiatason ylittäen. Liikkeissä melko voimakasta kiristyksen tunnetta olkavarren sisäosaan sekä kainalon alueelle. Olkanivelen ulko- ja sisäkierto onnistuvat toiminnallisesti hyvin ja kivuttomasti. Ei lapaluun siirotusta nähtävissä.

Testaus- ja arviointitulokset

Olkanivelten liikkuvuus

Kipu

Turvotus, ympärysmitat

Kuntoutus

RF210 Fysioterapeuttinen ohjaus ja neuvonta

Ohjattu jatkamaan omatoimista harjoittelua, kunnes kireyden tunne helpottaa ja olkanivelen liikkuvuus normalisoituu. Ohjattu myös lisäämään kuormitusta asteittain mahdollisia oireita seuraten. Kerrattu kuntoutusohjeen liikkuvuusharjoitteet sekä ohjattu venytysharjoitteet. Keskusteltu imusolmukkeiden poiston mahdollisista myöhäisvaikutuksista (turvotus- ja infektioriskin lisääntyminen) sekä keinoista, joilla näitä riskejä voidaan pienentää.

Suunnitelma

RF130 Fysioterapiasuunnitelman laatiminen

Potilas jatkaa omatoimista harjoittelua annettujen ohjeiden mukaisesti. Potilaalle annettu yhteystiedot, johon voi ottaa yhteyttä tarvittaessa. Potilaalla syöpälääkärin vastaanotto 14.9., missä jatkohoitojen suunnittelu.