Hoidon suunnittelu

Terveyden- ja sairaanhoitoon osallistuvien ammattihenkilöiden, potilaan ja tarvittaessa myös omaisten kanssa yhteistyössä suunnittelema potilaan hoito: hoidon tarve, hoidon tavoitteet, tutkimukset, toimenpiteet, lääkehoito ja suunnitellut hoitotyön toiminnot.

Kansallinen otsikko: Suunnitelma

Otsikko, jonka alle kirjataan potilaan terveydentilaa, tutkimusta, hoitoa, kuntoutusta ja niiden järjestämistä palvelutapahtuman yhteydessä käsittelevä suunnitelma sekä palvelutapahtuman jälkeen tapahtuvaksi suunniteltu jatkohoito Huom. Hoitojaksojen välinen (avohoidon) potilaan ja terveydenhuollon eri toimijoiden yhteinen hoitosuunnitelma kirjataan ensisijaisesti erilliselle     rakenteiselle ylläpidettävälle Terveys- ja hoitosuunnitelma asiakirjalle.

Miten kirjaan?

Kirjataan potilaan fysioterapian toteuttamista koskeva suunnitelma liittyen palvelutapahtumaan (esim.  fysioterapiajakso avohoidossa tai laitoksessa) tai laajempaan kuntoutussuunnitelmaan.  Kirjataan myös palvelutapahtuman jälkeinen suunnitelma.

Fysioterapianimikkeistön käyttö

  • RF130 Fysioterapiasuunnitelman laatiminen
  • RF430 Monialainen yhteistyö
  • RF431 Yhteistyö asiakkaan hoidossa
  • RF432 Kuntoutuksen suunnitteluun osallistuminen
  • RF433 Jatkofysioterapian järjestäminen
  • RF434 Fysioterapia osana monialaista ohjausta tai terapiaa

Kansallinen otsikko: Hoidon tavoitteet

Otsikko, jonka alle kirjataan hoidon suunnittelussa    määritellyt potilaan hoidon kannalta oleelliset tavoitteet. Huom. Hoidon tavoitteiden toteutuminen tulee olla arvioitavissa.

Miten kirjaan?

Kirjataan yhdessä asiakkaan tai hänen lähipiirinsä kanssa kuntoutumiselle asetetut tavoitteet. Kirjataan konkreettisesti millä keinoin ja missä ajassa tavoitteet on suunniteltu saavutettavan.  Tavoitteiden arvioinnissa voidaan käyttää muun muassa GAS menetelmää.

Fysioterapianimikkeistön käyttö

Ei käytetä nimikkeistöä, vapaa teksti, fraasit.