Hoitoprosessin vaiheet

Hoitoprosessin vaihe kuvaa hoidon pääasiallista vaihetta potilaan näkökulmasta. Kunkin prosessin vaiheen sisällä voi olla useita ammattikohtaisia prosesseja, joissa hoitoon osallistuva terveydenhuollon ammattihenkilö tekee jatkuvaa hoidon suunnittelua ja arviointia. [1] Hoitoprosessilla tarkoitetaan asiakkaan tiettyyn ongelmakokonaisuuteen kohdistuvien hoitotapahtumien suunnitelmallista kokonaisuutta, joka etenee ongelmien määrittelystä hoidon suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. [2]

 

[1] Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Potilastiedon rakenteisen kirjaamisen opas, Osa 1. Versio 2018. Toim. Taina Jokinen ja Heikki Virkkunen. https://thl.fi/documents/920442/2902744/Kirjaamisopas+osa+1++final+2018__.pdf/5395585e-324f-4ac5-86d6-106e27979e77

[2] Suomen Fysioterapeutit ry. 2015. Fysioterapian rakenteinen kirjaaminen terveydenhuollossa. Ammattilaisen opas. 

[3] Fysioterapianimikkeistö 2017. Toim. Tuija Savolainen ja Riitta Partia. https://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3438 

[4] Kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden nimikkeistöjen käyttöä ja yhdenmukaista kirjaamista tukevia ohjeita. Toim. Tuija Savolainen. https://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3463