Liity jäseneksi
eAsiointi

Hoitoprosessin vaiheet

Hoitoprosessin vaihe kuvaa hoidon pääasiallista vaihetta potilaan näkökulmasta. Kunkin prosessin vaiheen sisällä voi olla useita ammattikohtaisia prosesseja, joissa hoitoon osallistuva terveydenhuollon ammattihenkilö tekee jatkuvaa hoidon suunnittelua ja arviointia. [1] Hoitoprosessilla tarkoitetaan asiakkaan tiettyyn ongelmakokonaisuuteen kohdistuvien hoitotapahtumien suunnitelmallista kokonaisuutta, joka etenee ongelmien määrittelystä hoidon suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. [2]

 

[1] Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Potilastiedon rakenteisen kirjaamisen opas, Osa 1. Versio 2018. Toim. Taina Jokinen ja Heikki Virkkunen. https://thl.fi/documents/920442/2902744/Kirjaamisopas+osa+1++final+2018__.pdf/5395585e-324f-4ac5-86d6-106e27979e77

[2] Suomen Fysioterapeutit ry. 2015. Fysioterapian rakenteinen kirjaaminen terveydenhuollossa. Ammattilaisen opas. 

[3] Fysioterapianimikkeistö 2017. Toim. Tuija Savolainen ja Riitta Partia. https://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3438 

[4] Kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden nimikkeistöjen käyttöä ja yhdenmukaista kirjaamista tukevia ohjeita. Toim. Tuija Savolainen. https://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3463