Kansalliset otsikot

Hoitoprosessin vaiheen lisäksi tekstiä jäsennetään asiaryhmiin ja sidotaan asiayhteyteen otsikoiden avulla. Otsikoiden käyttö auttaa hahmottamaan mitä asioita tekstin siinä osassa käsitellään, esimerkiksi Esitiedot (anamneesi) tai Suunnitelma. Otsikoiden alle kirjataan kyseiseen asiayhteyteen liittyvää tietoa vapaamuotoisena tekstinä sekä hyödyntäen keskeisiä rakenteisia tietoja. Jäsentämisen lisäksi otsikoita voidaan käyttää hakutekijänä etsittäessä tiettyyn asiayhteyteen liittyviä tietoja. Valtakunnallisten otsikoiden määrä on tarkoituksellisesti suppea, jotta niiden avulla tietoja voi ryhmitellä yhdenmukaisesti ja siten käyttää niitä yhtenäisinä hakutekijöinä. [1]

Alla olevassa taulukossa kansalliset otsikot hoitoprosessin vaiheen mukaan jaoteltuna. Tulosyy on jaettu kahteen osaan: ‘Tulosyy ja esitiedot’ sekä ‘Havainnot ja tutkimukset’ luettavuuden helpottamiseksi. Ryhmittely on suuntaa antava, koska useampaa otsikkoa voi käyttää eri hoitoprosessin vaiheessa. [1]

 

[1] Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Potilastiedon rakenteisen kirjaamisen opas, Osa 1. Versio 2018. Toim. Taina Jokinen ja Heikki Virkkunen. https://thl.fi/documents/920442/2902744/Kirjaamisopas+osa+1++final+2018__.pdf/5395585e-324f-4ac5-86d6-106e27979e77

[2] Suomen Fysioterapeutit ry. 2015. Fysioterapian rakenteinen kirjaaminen terveydenhuollossa. Ammattilaisen opas. 

[3] Fysioterapianimikkeistö 2017. Toim. Tuija Savolainen ja Riitta Partia. https://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3438 

[4] Kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden nimikkeistöjen käyttöä ja yhdenmukaista kirjaamista tukevia ohjeita. Toim. Tuija Savolainen. https://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3463