Nimikkeistö

Fysioterapianimikkeistö on tarkoitettu fysioterapeuttien palvelujen dokumentoinnin ja sähköisen potilaskertomuksen rakenteisen kirjaamisen työvälineeksi. Se yhtenäistää fysioterapian käsitteiden käyttöä ja termistöä. Lisäksi se tarkentaa kansallisten otsikoiden mukaan laadittua sähköisen potilaskertomuksen tekstiä ja tekee sen helpommin luettavaksi. [3] Yksittäinen nimike voi soveltua joko yhden tai useammankin kansallisen otsikon lisäotsikoksi. Toisaalta kaikki nimikkeistöjen nimikkeet eivät sovellu ollenkaan potilaskertomuksessa käytettäväksi ja kansallisen otsikon lisäotsikkona käytettäväksi. [4]

 

 

[1] Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Potilastiedon rakenteisen kirjaamisen opas, Osa 1. Versio 2018. Toim. Taina Jokinen ja Heikki Virkkunen. https://thl.fi/documents/920442/2902744/Kirjaamisopas+osa+1++final+2018__.pdf/5395585e-324f-4ac5-86d6-106e27979e77

[2] Suomen Fysioterapeutit ry. 2015. Fysioterapian rakenteinen kirjaaminen terveydenhuollossa. Ammattilaisen opas. 

[3] Fysioterapianimikkeistö 2017. Toim. Tuija Savolainen ja Riitta Partia. https://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3438 

[4] Kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden nimikkeistöjen käyttöä ja yhdenmukaista kirjaamista tukevia ohjeita. Toim. Tuija Savolainen. https://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3463