Potilasasiakirjojen käsittely – opas fysioterapeuteille

Potilasasiakirjojen hallinta ja käsittely on moninainen kokonaisuus. Vuoden 2024 alusta voimaan astuva uusi asiakastietolaki nivoo yhteen aiemmin melko pirstaleisena ollutta lakikokonaisuutta. Tässä oppaassa kuvataan potilasasiakirjojen hallinnan ja käsittelyn perusteet siten, kuin laki, asetukset ja määräykset ne tarkemmin määrittelevät.  

Oppaassa paneudutaan potilasasiakirjojen hallintaan ja käsittelyyn. Kirjaamisen sisällöllisiä teemoja käsitellään toisaalla. Opas on luettavissa kokonaisuudessaan alta, saat osiot auki klikkaamalla otsikoita.

Suomen Fysioterapeuttien erityisasiantuntija Emmi Kivistö auttaa tarvittaessa jäseniä kirjaamiseen, tietoturvaan ja potilasasiakirjojen käsittelyyn liittyvien pulmien ratkaisemisessa. Olethan yhteydessä, kun kysymyksiä herää.

Potilasasiakirjojen käsittely – opas fysioterapeuteille

Emmi Aalkivi

Erityisasiantuntija
(yksityinen sektori, kirjaaminen)

p. 045 7884 3359
emmi.aalkivi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti