Fysioterapeutin palkkaus

Fysioterapeuttien palkoista kertyy tietoa Tilastokeskuksen palkkatilastojen kautta. Kattavimmat tiedot saadaan kuukausipalkalla työskentelevien palkoista. Vuoden 2022 palkkatilastot on julkaistu syksyllä 2023 ja ne kattavat kuntasektorin1 osalta 3 600 fysioterapeutin ja yksityisen sektorin2 osalta 1 700 kuukausipalkalla työskentelevän fysioterapeutin palkkatiedot. Yksityisen sektorin osalta tilastoidaan myös tuntipalkalla työskentelevien keskiansiot3. Vuonna 2022 yksityisen sektorin tuntipalkkatilastossa oli 259 fysioterapeutin tiedot. Kuntasektorin tuntipalkkatilastosta fysioterapeutin tietoja ei löydy. Tuntipalkalla työskenteleminen on kuntasektorilla harvinaista.

» Tutustu Suomen Fysioterapeuttin palkkasuosituksiin tästä

Vuonna 2022 säännöllisen työajan ansion mediaanipalkka oli kuntasektorilla työskentelevien osalta 2 852 euroa1 ja yksityisen sektorin osalta 2 900 euroa2. Alimman tulokymmenyksen eli vähiten ansaitsevien ja ylimmän tulokymmenyksen eli eniten ansaitsevien palkat löytyvät alla olevasta taulukosta. Kuntasektorilta löytyy tiedot myös työfysioterapeuttien ja vastaavien fysioterapeuttien palkoista. Erilaisten ammattiluokitusten vuoksi näitä tietoja ei löydy yksityisen sektorin palkkatilastoista. Palkkatilastoista voit lukea lisää täältä.

Fysioterapeuttien säännöllisen työajan ansiotasot kuukausipalkkaa saavilla vuonna 2022

 

Palkkakehitys 2010-luvulla

Tilastokeskuksen tietojen perusteella fysioterapeuttien mediaanipalkka on noussut vuosien 2010–2022 aikana yksityisellä sektorilla 20 prosenttia ja julkisella sektorilla 17 prosenttia. Muilla sote-aloilla palkkakehitys on ollut melko samanlaista. Esimerkiksi sairaanhoitajilla säännöllisen työajan ansion mediaanipalkka on samalla ajanjaksolla noussut kuntasektorilla 19 prosenttia ja yksityisellä sektorilla 16 prosenttia. Kuluttajahintaindeksi4 on noussut vuosien 2010 ja 2022 välillä 23 prosenttia, joten sote-ammattilaisten palkkakehitys ei ole riittänyt ostovoiman säilyttämiseen. Palkkakuopan korjaamiseksi tehtyjen palkkaohjelmaratkaisujen vaikutukset ansiotasoon nähdään vasta 2020-luvun toisella puoliskolla.

 

Fysioterapeuttien säännöllisen työajan ansion mediaani ja 1. ja 9. desiili kuntasektorilla ja yksityisellä sektorilla vuosina 2006–2022

 

Palkkaerot eniten (9. desiili) ja vähiten (1. desiili) ansaitsevien fysioterapeuttien välillä ovat kuntasektorilla varsin pienet (n. 500 €), mutta yksityisellä sektorilla varsin suuret (n. 1 200 €). Yksityisen sektorin palkkaerot ovat kuntasektoria suurempia todennäköisesti sen vuoksi, että moni yrittäjä nostaa omasta yrityksestään palkkaa, joka on luonnollisesti korkeampi kuin rivityöntekijällä. Julkisen sektorin palkoissa ei puolestaan ole mukana johtajia tai esihenkilöitä.

 

Lähteet

[1] Tilastokeskuksen StatFin tietokanta. 11ai — Kuntasektorin kuukausipalkat ammateittain (Kevan nimikkeistö), 2022

[2] Tilastokeskuksen StatFin tietokanta. 114r — Yksityisen sektorin kk-palkkaisten AML 2010-luokituksen mukaan, 2022

[3] Tilastokeskuksen StatFin tietokanta. 143e — Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten ansiot ammattiluokituksen mukaan, 2022

[4] Tilastokeskuksen StatFin tietokanta. 11xe — Kuluttajahintaindeksi (2010=100), vuositiedot, 2010–2022.

Fysioterapeutin palkkaus

Emmi Aalkivi

Erityisasiantuntija
(yksityinen sektori, kirjaaminen)

p. 045 7884 3359
emmi.aalkivi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti