Fysioterapiayritykset Suomessa

Vuonna 2022 Suomessa oli 2 972 fysioterapiayritystä. Yritysten kokonaismäärä ei ole vuoden 2018 jälkeen juurikaan muuttunut ja liikevaihto on niin ikään säilynyt noin kolmessa sadassa miljoonassa eurossa. Yrityskentän merkittävin muutos liittyy henkilöstömäärän vähentymiseen. Vuosien 2018 ja 2022 välillä henkilöstön määrä on vähentynyt 426 henkilötyövuodella.1

Yleisin fysioterapia-alan yritysmuoto on toiminimen kautta toimiva fysioterapian ammatinharjoittaja, eli luonnollinen henkilö. Muita yleisiä yhtiömuotoja ovat osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö ja avoin yhtiö. Toiminimiyrityksiä on Suomessa 2 116 (71 %), osakeyhtiöitä on 645 (22 %), kommandiittiyhtiöitä 170 (6 %) ja avoimia yhtiöitä 38 (1 %).2

Yhtiöiden jakautuminen hyvinvointialueille on kuvattu alla olevassa kartassa.

 

Eri yhtiömuotojen määrät hyvinvointialueittain löytyvät alla olevasta kuviosta.

Fysioterapiayritysten toimipisteitä on valtaosassa Suomen kuntia. Alla olevalta kartalta näet toimipisteiden määrän marraskuussa 2023.

Lähteet

(1) Tilastokeskus, StatFin tietokanta. Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, 13w3 — Yritykset toimialoittain (oikeudellinen yksikkö), 2018-2022.

(2) Tilastokeskus tietopyyntö. Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto, 13w3 — Yritykset toimialoittain (oikeudellinen yksikkö), 2022, tiedot alueittain ja yhtiömuodoittain.

(3) Tilastokeskus, toimipaikkalaskuri. 14j7 — Postinumeroittainen toimipaikkalaskuri toimialan viisinumerotasolla postitoimipaikan, toimialan ja henkilöstön suuruusluokan mukaan, 2023M11

Fysioterapiayritykset Suomessa

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti