Työelämässä olevien fysioterapeuttien määrä

Työelämässä olevien fysioterapeuttien määrä perustuu Tilastokeskuksen työllisyystilastoon. Uusin tieto saadaan kahden vuoden viiveellä nykyhetkeen nähden. Vuonna 2021 fysioterapeutin tehtävissä työskenteli yhteensä 9 774 fysioterapeuttia, joka on 264 enemmän kuin vuonna 2020. Palkansaajia oli 7 144 (+111) ja yrittäjiä 2 630 (+153). Palkansaajista 4 232 (+84) työskenteli julkisella sektorilla ja 2 882 (+32) yksityisellä sektorilla. Valtiolla työskenteleviä on 28.

Alla olevalta kartalta löydät fysioterapeuttien määrän hyvinvointialueittain jaoteltuna. Pudotusvalikosta löydät sektorikohtaiset tiedot.

Vuonna 2021 fysioterapeutteja työskenteli hyvinvointialueilla 11-24 kymmentätuhatta asukasta kohden. Aluekohtaisen tiedon löydät alla olevalta kartalta, jossa näkyvät myös työssä olevien fysioterapeuttien määrän suhteelliset muutokset (%) vuosien 2010 ja 2021 välillä. Määrä mukailee sairastavuusindeksejä varsin hyvin, eli fysioterapeutteja työskentelee enemmän niillä alueilla, joissa sairastavuus on korkeampi.

 

 

Joka kolmas fysioterapeutti on vaihtanut alaa

Valviran rekisteritietojen mukaan työikäisiä (alle 63-vuotiaita) laillistettuja fysioterapeutteja oli vuoden 2023 lopussa noin 16 900. Työllisyystilastoa ja Valviran rekisteritietoja vertailtaessa nähdään, että 58 prosenttia laillistetuista fysioterapeuteista työskentelee fysioterapeuttina. Työelämästä väliaikaisesti poissa esimerkiksi perhevapaan vuoksi olevien osuus on arviolta 4,5 prosenttia, eli reilu 700 henkilöä. Työkyvyttömien työikäisten fysioterapeuttien määrästä ei ole tarkkoja tietoja, mutta karkeasti voidaan arvioida joka kolmannen fysioterapeutin vaihtaneen toiselle alalle.

 

Fysioterapeuttien määrä lisääntyy

Työikäisten laillistettujen fysioterapeuttien määrä on kasvanut koko 2010-luvun, viime vuosina noin prosentin vuodessa. Fysioterapeuttien ikäjakauma on tasainen, mutta sukupolvenvaihdosta on havaittavissa. 54-63-vuotiaiden ikäluokka on kasvanut vuosina 2010-2023 eniten (+87 %) ja vastaavasti 44–53-vuotiaiden ikäluokka on hieman kutistunut (-9 %). Fysioterapia-ala on nuorten keskuudessa vetovoimainen ja 24–33-vuotiaiden ikäluokka onkin kasvanut toiseksi eniten (+ 34 %), kompensoiden tehokkaasti eläköitymisen seurauksena syntynyttä terapeuttitarvetta. 34–43-vuotiaiden ikäluokka on niin ikään kasvanut (+18 %), joten laillistetut fysioterapeutit jakautuvat eri ikäluokkiin hyvin tasaisesti.

Laillistettujen ja valmistuneiden fysioterapeuttien määrä vuosina 2010-2023 (Valvira & Vipunen)

Fysioterapeuttien kokonaismäärä työelämässä on työllisyystilastojen perusteella kasvanut vuosien 2010 ja 2021 välillä 14 prosenttia. Samaan aikaan laillistettujen työikäisten fysioterapeuttien määrä on Valviran tietojen perusteella kasvanut 24 prosenttia. Työelämässä olevien fysioterapeuttien ikäjakaumassa nähdään saman suuntainen kehitys kuin kaikkia laillistettuja fysioterapeutteja tarkasteltaessa.

 

Fysioterapeutin työtä tekevät ja valmistuneet ikäluokittain vuosina 2010–2021 (Tilastokeskus & Vipunen)

 

Sivu on päivitetty 11.3.2024

Työelämässä olevien fysioterapeuttien määrä

Juho Korpi

Erityisasiantuntija
(ammatilliset asiat, terveys- ja koulutuspolitiikka)

p. 0400 166 506
juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

» Lähetä suojattu sähköposti