Case 11: Kipulääkkeiden syöttäminen salaa

Potilas kärsi kovista kivuista, jotka estivät hänen liikkumisensa sekä fysioterapian. Potilas myönsi kipunsa, mutta häntä ei keskustelusta huolimatta saatu ottamaan kipulääkkeitä. Lääkäri ja hoitohenkilökunta päättivät yhdessä omaisten kanssa syöttää kipulääkkeitä potilaalle salaa murskaamalla lääke ruuan sekaan. Potilas ei koskaan saanut tietää asiasta. Hänen kipunsa hävisivät, hän pystyi jatkamaan fysioterapiaa ja parin päivän päästä potilas kotiutui.

Toimittaisiinko sinun työyhteisössäsi samalla tavalla? Pohdi asiaa potilaan oikeuksien näkökulmasta ja huomioiden etiikan universaalit periaatteet: hyvän tekeminen, pahan välttäminen ja autonomian kunnioittaminen.

Toimittaisiinko sinun työyhteisössäsi esimerkin tavoin?

Kyllä
Ei