Case 7: Mitä tehdä, kun määrärahat eivät riitä kuntoutukseen?

Julkisella sektorilla työskentelevä fysioterapeutti osallistuu AVH-asiakkaan kuntoutukseen. Tutkimustiedon perusteella fysioterapiaa viisi kertaa viikossa (á 45 min) on sekä vaikuttavampaa että kustannustehokkaampaa kuin harvatahtisempi terapia.

Organisaation johdon mukaan määrärahat riittävät vain kertaviikkoiseen fysioterapiaan, eikä suurempia määriä tule suositella. Terveydenhuoltolain mukaan kunnan on osoitettava riittävästi voimavaroja terveydenhuollon palveluihin. Millaisia vaihtoehtoja organisaatiolla on toimia?

Kuntoutus perustuu asiakkaan yksilölliseen tarpeeseen ja tavoitteisiin, joiden pohjalta laaditaan suunnitelma parhaan käytettävissä olevan tutkimustiedon, asiakkaan toiveiden ja arvojen sekä asiantuntijoiden kliinisen kokemuksen perusteella. Fysioterapeutin eettiset ohjeet velvoittavat näyttöön perustuvaan toimintaan ja yhteiskuntavastuuseen.

Fysioterapeutti haluaa auttaa asiakastaan kuntoutumaan mahdollisimman hyvin. Riittävä kuntoutus tuottaisi myös lisää laatupainotettuja elinvuosia. Työntekijänä fysioterapeuttia sitovat kuitenkin organisaation johdon määräykset. Voiko fysioterapeutti toimia tilanteessa eettisesti kestävällä tavalla?

Voiko fysioterapeutti toimia tilanteessa eettisesti kestävällä tavalla?

Kyllä
Ei