Parkinson-fysioterapian suositus

Englanninkielinen Euroopan alueen yhteinen Parkinson-fysioterapian suositus vastaa kysymyksiin Parkinsonin tautia sairastavien kuntoutuksesta. Se sisältää näyttöä kliinisestä tutkimuksesta sekä eurooppalaisten asiantuntijafysioterapeuttien ja Parkinsonin tautia sairastavien näkemyksiä kuntoutuksesta sekä sen hallinnasta.

Suosituksessa on täsmällistä tietoa käytännön työtä tekeville terveydenhuollon ammattilaisille ja informaatiota kuntoutuksesta Parkinsonin tautia sairastaville. Lisäksi se sisältää hyviä käytännön esimerkkejä Parkinsonin tautia sairastavien tukemiseksi. Suosituksen vaikuttavuusosiosta (luku 6) on suomenkielinen käännös, joka käsittelee fysioterapian menetelmiä Parkinsonin tautia sairastavien kuntoutuksessa.

Suomen Fysioterapeutit on ollut mukana suosituksen päivitystyössä ja liiton edustajana suositustyöryhmässä toimii TtT Jaana Paltamaa.

Tutustu suositukseen:

» Parkinson-fysioterapian suositus, luku 6 suomeksi
» Eurooppalainen suositus kokonaisuudessaan

Katso myös:

https://parkinsonnet.typeform.com/to/nX4O6E