Polven ja lonkan nivelrikon fysioterapiasuositus

Polven ja lonkan nivelrikon fysioterapiasuosituksen tavoitteena on osoittaa yleisesti käytössä olevat fysioterapiamenetelmät, joilla voidaan vähentää polven ja lonkan nivelrikosta aiheutuvaa kipua ja haittaa sekä ylläpitää että parantaa potilaiden liikkumis- ja toimintakykyä sekä elämänlaatua.

Suosituksessa mainitaan myös ne yleisesti käytössä olevat fysioterapiamenetelmät, joilla ei ole voitu osoittaa olevan vaikutusta kipuun, liikkumis- ja toimintakykykyyn tai elämänlaatuun.

Polven ja lonkan nivelrikon taudinkuva, vaaratekijät, ehkäisy ja lääketieteellinen hoito on kuvattu polvi- ja lonkkanivelrikon Käypä hoito -suosituksessa (www.kaypahoito.fi).

Suositus ei arvioi fysioterapiassa käytettävien tutkimus- ja arviointimenetelmien toistettavuutta ja pätevyyttä. Mahdolliset fysioterapiamenetelmien käyttöön liittyvät haitat on raportoitu alkuperäistutkimuksissa niukasti.

Tutustu suositukseen:

» Polven ja lonkan nivelrikon fysioterapiasuositus (päivitetty 27.1.2020)

Katso myös:

» Hollannin liiton englanninkieliset suositukset
» Osteoarthritis of the hip or knee guideline
» Osteoarthritis of the hip or knee flowchart