Liity jäseneksi
eAsiointi

Täydennyskoulutus

Täydennyskoulutus on fysioterapeutin tutkinnon suorittaneille järjestettyä suunnitelmallista, tarvelähtöistä, lyhyt- tai pitkäkestoista koulutusta. Tähän kuuluu myös korkeakoulujen järjestämä erikoistumiskoulutus. Täydennyskoulutus ei ole tutkintoon johtavaa koulutusta.

Täydennyskoulutuksen tulee liittyä työtehtäviin ja ammattiasemaan sekä niiden kehittämiseen. Täydennyskoulutuksen tarkoituksena on myös tukea työssä jaksamista.

Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen sisältyvät terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevan lain edellyttämiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Täydennyskoulutuksen ja jatko-opintojen tarkoituksena on lisätä ja ylläpitää yksilön ammattitaitoa, ja osaamista sekä tukea työelämän toimintaympäristöjen kehittymistä. Ammatillinen osaaminen ja yksilölliset kehittymistavoitteet suhteessa toimintaympäristön vaatimuksiin määrittävät yksilön täydennyskoulutustarpeen. Täydennyskoulutuksen tulee olla säännöllistä ja tarkoituksen mukaista.

Täydennyskoulutusta järjestävät useat eri tahot. Koulutus- ja tapahtumakalenterista löydät lisätietoja menossa olevista koulutuksista.