Jäsenalue
eAsiointi

Apurahat ja palkinnot

Suomen Fysioterapeuttien jäsenenä voit hakea apurahaa esimerkiksi tutkimus- tai kehittämishankkeelle tai stipendiä ansiokkaasta opinnäytetyöstä. Liiton jäsenyhdistysten asettamien ehdokkaiden joukosta valitaan lisäksi vuosittain Kannustusrahan saaja. Ammatillisista ansioista voit myös saada Vuoden Fysioterapeutin nimikkeen.

Apurahat

Fysioterapian kehittämisrahastosta jaetaan apurahoja ensisijaisesti liiton varsinaisille jäsenille ja varsinaisista jäsenistä koostuville tutkimus- tai hanketyöryhmille fysioterapian tutkimukseen ja kehittämishankkeisiin. Apurahoja voidaan jakaa myös moniammatillisille työryhmille, kuitenkin niin, että moniammatillisen tutkimus- tai hanketyöryhmän jäsenistä vähintään puolet on liiton jäseniä. Samaa hanketta kohden voi henkilökohtaista apurahaa hakea vain yksi henkilö.

Apurahan myöntämisen edellytyksenä on kahden vuoden yhtäjaksoinen jäsenyys liitossa. Apurahaa voi hakea takautuvasti seuraavan vuoden apurahahaussa, mikäli apurahan tarve sijoittuu ajanjaksolle 1.4. – 31.12.

» Apurahahakemuksen täyttöohje
» Apurahahakemus

Opinnäytetyöstipendit

Liitto jakaa vuosittain opinnäytetyöstipendit alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon sarjoissa. Opinnäytetyötä ohjaava opettaja voi ehdottaa palkittavaa opinnäytettä ja lähettää hakemuksen liittoon.

Jäsenyhdistysten kannustusraha

Liiton jäsenyhdistyksillä on kannustusrahasto, josta myönnetään vuosittain palkinto fysioterapian kehittämisestä tai tunnetuksi tekemisestä. Kannustusraha myönnetään joko yksittäiselle jäsenyhdistyksen jäsenelle/jäsenryhmälle tai liiton/yhdistyksen tehtävissä toimivalle henkilölle tai toimielimelle. Yhdistykset ovat luoneet kannustusrahastoa varten säännöt, joiden mukaan toimitaan.

Yhdistykset voivat ehdottaa kannustusrahan saajia vuosittain toukokuun loppuun mennessä. Yhdistyksen edustajat valitsevat kannustusrahan saajan syksyn puheenjohtajatapaamisen yhteydessä.

Vuoden Fysioterapeutti

Vuoden Fysioterapeutti on fysioterapia-alan esikuva, innovatiivinen toimija ja tunnustettu vaikuttaja. Vuoden Fysioterapeutiksi on valittu vuodesta 2008 alkaen Suomen Fysioterapeuttien jäsen, joka toimii esimerkillisesti fysioterapian hyväksi alueellisesti tai valtakunnallisesti. Suomen Fysioterapeuttien hallitus tekee valinnan yhteistyössä Tempur Sealy Suomi Oy:n kanssa. Valituksi tullut saa mm. 2000 euron arvoisen Tempur-stipendin.