Akuutti niska -suoravastaanottokoulutus (4 op)

Aika 30.10.2019
Paikka Lahti
Koulutuksen järjestäjä Lahden Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
www.lamk.fi/taydennyskoulutus-sote