Alaselkäpotilaan yksilöllinen fysioterapia

Aika 03.12.2020
Paikka Teams-etäluento
Koulutuksen järjestäjä Uudenmaan Fysioterapeutit ry

Kouluttaja: Vesa Lehtola, ftOMT, FT

Aika: To 3.12.2020 kl0 17.30-20.30.

Paikka: Teams etäluento

Hinta: Uffin opiskelijajäsenet 40 euroa, Uffin jäsenet 60 euroa, ei-jäsenet 90 euroa.

Ilmoittaudu viimeistään 30.11.2020 ilmoittautumislomakkeella, sähköpostitse toimisto@uffi.fi tai puhelimitse 050 454 4878 (ei tekstiviestejä).

Sisältö: MITEN TOTEUTAN ALASELKÄKIPUISEN POTILAAN FYSIOTERAPIAA YKSILÖLLISEMMIN JA VAIKUTTAVAMMIN?
Kolmen tunnin verkkoluento fysioterapeuteille. Tavoitteena on oppia käyttämään rutiininomaisesti biopsykososiaalista lähestymistapaa, arvioimaan fysioterapian vaikuttavuutta monipuolisesti ja laatimaan yksilöllisempi kuntoutussuunnitelma alaselkäkipuiselle potilaalle.

Kouluttaja on Vesa Lehtola, ftOMT, FT, kouluttaja, jonka Itä-Suomen yliopistolle tehty väitöstyö vertaili eri harjoittelumenetelmiä alaselkäkipuun. Lehtola on kehittänyt ja kouluttanut Coronarian Selkäspesialisti -koulutusohjelmaa tässä luennossa esitettävien toimintatapojen mukaisesti. Lisäksi hänellä on monivuotinen kouluttajakokemus mm. OMT-erikoistuvien fysioterapeuttien kouluttamisesta.