Back to basics – päivityskoulutus fysioterapeuteille (4 op)

Aika 25.10.2021
Paikka Etäkoulutus
Koulutuksen järjestäjä Suomen Fysioterapeutit

Syksyn 2021 Back to basics -koulutus (4 op) siirtyi etäkoulutukseksi!

» Ilmoittaudu mukaan tästä 23.10. mennessä!

Ensimmäisen kerran alkusyksystä 2019 järjestetty koulutuskokonaisuus sai runsaasti hyvää palautetta. Tule sinäkin mukaan tuulettamaan ajatuksiasi fysioterapian perusteista!

”Tarpeellinen koulutus, jonka toivoisin ammattikuntamme vuoksi järjestettävän säännöllisesti.”

”Koulutus loi positiivista uskoa kokonaisvaltaiseen fysioterapiaan.”

”Kurssi ylitti odotukseni!”

”Onneksi olin mukana. Koin tämän koulutuksen erittäin tärkeäksi.”

Muun muassa näillä sanoilla syksyn osanottajat kuvailivat kokemuksiaan.

 

Aikataulu

 • 25.10.2021 klo 13:00-14:00 orientaatiowebinaari (tallenne käytössä) 
 • 26.10.–21.11. itsenäistä verkko-opiskelua oman aikataulun mukaan 
 • 22.11.2021 klo 12:00-15:00 yhteinen verkko-opetus  
 • 23.11.2021 klo 12:00-15:00 yhteinen verkko-opetus  
 • 24.11.2021 klo 12:00-15:00 yhteinen verkko-opetus  
 • 30.11.2021 klo 12:00-16:00 yhteinen verkko-opetus  
 • 2.12.2021 klo 12:00-17:00 yhteinen verkko-opetus  
 • 3.12.2021-30.1.2022 itsenäistä verkko-opiskelua oman aikataulun mukaan
 • 31.1.2022 klo 13:00-14:00 päätöswebinaari (tallenne käytössä) 

Kouluttajat

 • Juho Korpi TtM, ft
 • Riikka Holopainen TtM, ft, Kipufysioterapian erikoisasiantuntija 

Sisältö

Koulutuksessa käydään parhaan tämänhetkisen tiedon valossa läpi asioita, jotka ovat yhteisiä kaikille fysioterapeuteille erikoisalasta riippumatta. Koulutuksessa ei harjoitella yksittäisiä terapiataitoja (ei ns. Käytännön harjoittelua) eikä keskitytä yksittäisiin diagnooseihin tai oirekokonaisuuksiin. Läsnäolo lähiopetuksessa (yhteiset etätapaamiset) on edellytys koulutuksen hyväksytylle suorittamiselle. Lähiopetuksessa on sekä luentoja että pienryhmätyöskentelyä, jälkimmäinen on tärkein osa koulutusta. Lähiopetuksesta tehdään luentotallenteita mahdollisuuksien mukaan, mutta koulutusta ei voi suorittaa osallistumatta lähiopetukseen/pienryhmätyöskentelyyn. Neuvottele aikatauluista Juho Korven kanssa.

Erittäin kattava, laajan itseopiskelumateriaalin sisältävä koulutuspaketti koostuu sekä yhteisistä että itsenäisistä verkko-opinnoista.

Orientoivat opinnot itsenäisesti verkossa

 • Mitä tarkoittaa näyttöön perustuva terveydenhuolto ja miksi kasvavan tutkimusnäytön kanssa on tärkeää pysyä ajan tasalla? Miten ymmärtää tutkimusta? Miten tutkimustietoa hyödynnetään käytännön työssä? 
 • Mitä ja kenelle dokumentoidaan? 
 • ICF-luokituksen perusteet 
 • Mitkä tekijät vaikuttavat mittauksen luotettavuuteen? 
 • Mitä kipu on? 
 • Mitä muistan anatomiasta ja fysiologiasta? 

Yhteinen lähiopetus

 • Mikä on alkuhaastattelun tarkoitus? Onko haastattelussa merkityksellisempää vuorovaikutus vai check-listan tarkka läpikäynti? 
 • Millaista on hyvä fysioterapeuttinen tutkiminen ja toimintakyvyn arviointi? Milloin ja miten on järkevä käyttää toimintakyvyn mittareita ja miksi? 
 • Mitä on kliininen päättely ja kuinka tehdä fysioterapeuttinen diagnoosi? 
 • Kenen tavoitteita kohti fysioterapiassa työskennellään? Miten määrittää hyvät tavoitteet? Miten arvioida tavoitteiden toteutumista? 
 • Millainen on hyvä fysioterapiasuunnitelma (tavoitteet, menetelmät, ajoitus)? 
 • Mitä asiakaskeskeisyys tarkoittaa käytännössä? 
 • Miten luottamus terapiasuhteessa syntyy ja kuinka suuri merkitys sillä on? Onko vuorovaikutuksella väliä? 

Itsenäinen verkko-opiskelu 

Mitä merkitystä eri harjoittelumuodoilla on ja millä perusteilla ne valitaan? 

 • Terapeuttisen harjoittelun perusteet 
  • motorinen oppiminen harjoittelun lähtökohtana. 
  • tasapainoharjoittelu 
  • voimaharjoittelu 
  • liikkuvuusharjoittelu 
  • aerobinen harjoittelu ja aerobisen kunnon perusteet

Koulutus päättyy verkkotenttiin. 

Koulutuksen tavoitteet

 • hallita fysioterapiaprosessi kokonaisuutena 
 • hallita fysioterapeuttisen haastattelun ja tutkimisen perusteet, ja osata soveltaa niitä eri asiakkaille 
 • tuntea kliinisen päättelyn prosessi 
 • tuntea fysioterapeuttinen diagnoosi terapiasuunnitelman perustana 
 • hallita tavoitteenasettelun perusteet 
 • tunnistaa hoitosuhteen vuorovaikutuksen merkitys fysioterapiaprosessin kaikissa vaiheissa 
 • hallita terapeuttisen harjoittelun perusteet ja osata soveltaa niitä fysioterapiasuunnitelmaa laatiessaan.

Osallistumismaksut

399 € / Suomen Fysioterapeuttien jäsenet, 550 € / ei-jäsenet. Työstä poissaoleville (esim. perhevapaa tai työttömyys) liiton jäsenille ja opiskelijajäsenille tarjoamme koulutuksen puoleen hintaan! Ilmoittautuessa käydä koodia 50ALE (oikeus alennukseen tarkistetaan jäsenrekisteristä).

» Ilmoittaudu mukaan tästä 23.10. mennessä!