Back to basics – päivityskoulutus fysioterapeuteille (4 op)

Aika 26.04.2021
Paikka Verkkokoulutus
Koulutuksen järjestäjä Suomen Fysioterapeutit

Back to basics -koulutus (4 op) toteutetaan vuonna 2021 kokonaan verkko-opiskeluna!

» Ilmoittaudu mukaan tästä!

Ensimmäisen kerran alkusyksystä 2019 järjestetty koulutuskokonaisuus sai runsaasti hyvää palautetta. Tule sinäkin mukaan tuulettamaan ajatuksiasi fysioterapian perusteista!

”Tarpeellinen koulutus, jonka toivoisin ammattikuntamme vuoksi järjestettävän säännöllisesti.”

”Koulutus loi positiivista uskoa kokonaisvaltaiseen fysioterapiaan.”

”Kurssi ylitti odotukseni!”

”Onneksi olin mukana. Koin tämän koulutuksen erittäin tärkeäksi.”

Muun muassa näillä sanoilla syksyn osanottajat kuvailivat kokemuksiaan.

 

Aikataulu:

 • 26.4. klo 13:00 -14:00 orientaatiowebinaari
 • Viikot 17-19 Itsenäinen verkko-opiskelu
 • 17.5. klo 13:00 – 15:30 yhteinen verkko-opetus
 • 19.5. klo 13:00 – 15:30 yhteinen verkko-opetus
 • 20.5. klo 13:00 – 15:30 yhteinen verkko-opetus
 • 24.5. klo 13:00 – 16:30 yhteinen verkko-opetus
 • 26.5. klo 13:00 – 16:30 yhteinen verkko-opetus
 • viikot 22-32 Itsenäinen verkko-opiskelu ja tentti
 • 19.8. klo. 13:00 -14:00 yhteinen loppuwebinaari

Hinta:
399 € / Suomen Fysioterapeuttien jäsenet, 499 € / ei-jäsenet. Työstä poissaoleville (esim. perhevapaa tai työttömyys) liiton jäsenille tarjoamme koulutuksen puoleen hintaan! Ilmoittautuessa käydä koodia 50ALE (oikeus alennukseen tarkistetaan jäsenrekisteristä).

Koulutuksessa käydään parhaan tämänhetkisen tiedon valossa läpi asioita, jotka ovat yhteisiä kaikille fysioterapeuteille erikoisalasta riippumatta. Koulutuksen sisältöä tarkennetaan osallistujien toiveiden ja koettujen käytännön haasteiden mukaan. 

Kouluttajat:

 • Juho Korpi TtM, ft
 • Riikka Holopainen TtM, ft, Kipufysioterapian erikoisasiantuntija 

Sisältö

Erittäin kattava, laajan itseopiskelumateriaalin sisältävä koulutuspaketti koostuu verkko-opinnoista ja lähiopetuksesta:

Orientoivat opinnot itsenäisesti verkossa

 • Mitä tarkoittaa näyttöön perustuva terveydenhuolto ja miksi kasvavan tutkimusnäytön kanssa on tärkeää pysyä ajantasalla? Miten ymmärtää tutkimusta? Miten tutkimustietoa hyödynnetään käytännön työssä?
 • Mitä ja kenelle dokumentoidaan?
 • ICF-luokituksen perusteet
 • Mitkä tekijät vaikuttavat mittauksen luotettavuuteen?
 • Mitä kipu on?
 • Mitä muistan anatomiasta ja fysiologiasta?

Yhteinen verkko-opetus

 • Mikä on alkuhaastattelun tarkoitus? Onko haastattelussa merkityksellisempää vuorovaikutus vai check-listan tarkka läpikäynti?
 • Millaista on hyvä fysioterapeuttinen tutkiminen ja toimintakyvyn arviointi? Milloin ja miten on järkevä käyttää toimintakyvyn mittareita ja miksi?
 • Mitä on kliininen päättely ja kuinka tehdä fysioterapeuttinen diagnoosi?
 • Kenen tavoitteita kohti fysioterapiassa työskennellään? Miten määrittää hyvät tavoitteet? Miten arvioida tavoitteiden toteutumista?
 • Millainen on hyvä fysioterapiasuunnitelma (tavoitteet, menetelmät, ajoitus)?
 • Mitä asiakaskeskeisyys tarkoittaa käytännössä?
 • Miten luottamus terapiasuhteessa syntyy ja kuinka suuri merkitys sillä on? Onko vuorovaikutuksella väliä?

Itsenäinen verkko-opiskelu

Mitä merkitystä eri harjoittelumuodoilla on ja millä perusteilla ne valitaan?

 • Terapeuttisen harjoittelun perusteet
  • motorinen oppiminen harjoittelun lähtökohtana.
  • tasapainoharjoittelu
  • voimaharjoittelu
  • liikkuvuusharjoittelu
  • aerobinen harjoittelu ja aerobisen kunnon perusteet
  • harjoittelun epäspesifit vaikutukset

Koulutus päättyy verkkotenttiin.

Koulutuksen tavoitteet:

 • hallita fysioterapiaprosessi kokonaisuutena
 • hallita fysioterapeuttisen haastattelun ja tutkimisen perusteet, ja osata soveltaa niitä eri asiakkaille
 • tuntea kliinisen päättelyn prosessi
 • tuntea fysioterapeuttinen diagnoosi terapiasuunnitelman perustana
 • hallita tavoitteenasettelun perusteet
 • tunnistaa hoitosuhteen vuorovaikutuksen merkitys fysioterapiaprosessin kaikissa vaiheissa
 • hallita terapeuttisen harjoittelun perusteet ja osata soveltaa niitä fysioterapiasuunnitelmaa laatiessaan.

» Ilmoittaudu mukaan tästä!