eAsiointi

Back to basics – päivityskoulutus fysioterapeuteille

Aika

25.03.2020

Paikka

Helsinki

Koulutuksen järjestäjä

Suomen Fysioterapeutit

» Ilmoittaudu mukaan tästä!

 • Mikä on oleellista fysioterapiassa? 
 • Miten näyttöä voi oikeasti hyödyntää arjen työssä?
 • Korvaako laatu aina määrän, vai voiko volyymi joskus olla oleellisempaa? 

 

Aikataulu:
Kontaktipäivät 25. – 26.3.2020, Helsinki, klo 9-16. Lisäksi itsenäistä verkko-opiskelua.

Hinta:
399 € / Suomen Fysioterapeuttien jäsenet, 499 € / ei-jäsenet

Koulutuksessa käydään parhaan tämänhetkisen tiedon valossa läpi asioita, jotka ovat yhteisiä kaikille fysioterapeuteille erikoisalasta riippumatta. Koulutuksen sisältöä tarkennetaan osallistujien toiveiden ja koettujen käytännön haasteiden mukaan. 

Kouluttajat:

 • Juho Hienonen TtM, ft
 • Riikka Holopainen TtM, ft, Kipufysioterapian erikoisasiantuntija 

 

Koulutus alkaa kirjallisella ennakkotehtävällä 

Kontaktipäivät (2 päivää)  

 • Mikä on alkuhaastattelun tarkoitus? Onko haastattelussa merkityksellisempää vuorovaikutus vai check-listan tarkka läpikäynti? 
 • Millaista on hyvä fysioterapeuttinen tutkiminen ja toimintakyvyn arviointi? Ovatko käyttämämme testit luotettavia? Mitä ne kertovat meille? Mitä ne eivät kerro meille? 
 • Milloin ja miten on järkevä käyttää toimintakyvyn mittareita ja miksi? 
 • Mitä on kliininen päättely ja kuinka tehdä fysioterapeuttinen diagnoosi? 
 • Kenen tavoitteita kohti fysioterapiassa työskennellään? Miten määrittää hyvät tavoitteet? Miten arvioida tavoitteiden toteutumista? 
 • Millainen on hyvä fysioterapiasuunnitelma (tavoitteet, menetelmät, ajoitus)? 
 • Mitä ja kenelle dokumentoidaan? 
 • Mitä tarkoittaa näyttöön perustuva terveydenhuolto ja miksi kasvavan tutkimusnäytön kanssa on tärkeää pysyä ajan tasalla? Miten ymmärtää tutkimusta? Miten tutkimustietoa hyödynnetään käytännön työssä?  
 • Mitä asiakaskeskeisyys tarkoittaa käytännössä? 
 • Miten luottamus hoitosuhteessa syntyy ja kuinka suuri merkitys sillä on? Onko vuorovaikutuksella väliä? 

Verkko-opiskelu 

Mitä merkitystä eri harjoittelumuodoilla on ja millä perusteilla ne valitaan? 

 • terapeuttisen harjoittelun perusteet 
 • voimaharjoittelu 
 • aerobinen harjoittelu ja aerobisen kunnon perusteet 
 • liikkuvuusharjoittelu 
 • tasapainoharjoittelu
 • motorinen oppiminen harjoittelun lähtökohtana.

Koulutus päättyy verkkotenttiin. 

 

Koulutuksen tavoitteet:

 • hallita fysioterapiaprosessi kokonaisuutena 
 • hallita fysioterapeuttisen haastattelun ja tutkimisen perusteet, ja osata soveltaa niitä eri asiakkaille 
 • tuntea kliinisen päättelyn prosessi
 • tuntea fysioterapeuttinen diagnoosi terapiasuunnitelman perustana 
 • hallita tavoitteenasettelun perusteet 
 • tunnistaa hoitosuhteen vuorovaikutuksen merkitys fysioterapiaprosessin kaikissa vaiheissa 
 • hallita terapeuttisen harjoittelun perusteet ja osata soveltaa niitä fysioterapiasuunnitelmaa laatiessaan. 

» Ilmoittaudu mukaan tästä!