Etäratkaisut kuntoutumisen tukena -erikoistumiskoulutus (30 op)

Aika 10.10.2018
Paikka
Koulutuksen järjestäjä Ammattikorkeakoulut yhteistyössä

Erikoistumiskoulutus vahvistaa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattilaisten sekä insinöörien monialaisten yhteisöjen osaamista uudenlaisten kuntoutumisen etäratkaisujen kehittämisessä ja tuottamisessa. Erikoistumiskoulutuksessa keskitytään etäratkaisujen arviointiin, muotoiluun ja kehittämiseen yhteistyössä teknologian asian tuntijoiden, soten ammattilaisten ja kuntoutuksen asiakasryhmien kanssa.

Koulutus soveltuu: apuvälineteknikko, ensihoitaja, fysioterapeutti, geronomi, jalkaterapeutti,
kuntoutuksen ohjaaja, kätilö, naprapaatti, osteopaatti , sairaanhoitaja, sosionomi, suuhygienisti, terveydenhoitaja, toimintaterapeutti, insinööri ja liikunnanohjaaja tutkinnon suorittaneille.

Osaamisalueet:

  • Etäkuntoutuksen soveltuvuuden ja etäratkaisujen käytön arviointiosaaminen•
  • Käyttäjälähtöinen digitaalinen kohtaamis- ja asiakaspalveluosaaminen
  • Digitaalisten palveluiden neuvonta, ohjaus- ja viestintäosaaminen
  • Palvelumuotoilu ja kehittämisosaaminen

Hinta: 900 €, alv 0 %

Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema.

Sähköinen haku 30.4. – 31.5.2018. Hae ammattikorkeakoulusi Internet-sivujen kautta.

Lisätietoa toteutuksesta ja hausta:
Arcada: arcada.fi/etaratkaisut
JAMK: jamk.fi/etaratkaisutkuntoutumisentukena
LAMK: lamk.fi/erikoistumiskoulutukset
Laurea: laurea.fi/etaratkaisut-kuntoutumisen-tukena
Metropolia: metropolia.fi/etaratkaisutkuntoutumisentukena
Saimaan AMK: saimia.fi/koulutustarjonta/erikoistumiskoulutus
Turun AMK: turkuamk.fi/etaratkaisutkuntoutumisentukena