Fysioterapeutin rooli RAI-arviointitiedon hyödyntämisessä 

Aika 16.01.2024
Paikka Webinaari
Koulutuksen järjestäjä Attendo Terapiapalvelut / Suomen Fysioterapeutit

Vanhuspalvelulain edellyttämän RAI arviointivälineistön käyttö ikääntyneiden palvelutarpeen arvioinnissa on ollut 1.4.2023 alkaen pakollista. RAI:n käyttöaste onkin noussut hyvinvointialueita koskevien velvoitteiden sekä suurten ikäluokkien kasvun myötä. Attendon Terapiapalveluissa on vuodesta 2020 alkaen kehitetty RAI- toimintamallia tukemaan moniammatillista ja laadukasta toimintakyvyn arviointia. Moniammatillisesti tuotettua RAI- arviointietoa hyödynnetään esimerkiksi kuntouttavan arjen luomisessa ja tieto mahdollistaa myös suunniteltujen toimenpiteiden vaikuttavuuden seurannan.

RAI:n käyttöä on perusteltua kehittää ja tehostaa esimerkiksi palveluntarpeen arvioinnissa, hoidon ja kuntoutuksen suunnittelussa sekä jatkotoimenpiteiden valinnassa. Moniammatillisesti toteutetun RAI- tiedon hyödyntäminen palveluasumisessa ehkäisee toimintakyvyn alentumista ja sairaalahoitoon joutumista. Tässä webinaarissa esittelemme fysioterapeutin roolia Attendon Terapiapalveluiden RAI- toimintamallissa ja kerromme Attendo terapiapalveluissa tehdystä kehittämistyöstä. 

Haluatko eväitä oman työyksikkösi kehittämiseen? Tule kuulolle! Webinaari sopii kaikille RAI arviointivälineistöstä ja ikääntyneiden toimintakyvyn arvioinnista kiinnostuneille. 

Webinaari on osa Suomen Fysioterapeuttien järjestämää Työelämän hyvät käytännöt -webinaarisarjaa, jonka webinaarit ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.  Myös tallenne.

» Katso webinaari tästä 16.1.2024 klo 14.30-16.00