Fysioterapian merkitys palliatiivisessa- ja saattohoidossa

Aika 28.04.2023
Paikka Tampere
Koulutuksen järjestäjä Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
tuni.fi/kehityosaajana/sote