Fysioterapian merkitys palliatiivisessa- ja saattohoidossa: Voinko “kuntouttaa” kuolevaa potilasta?

Aika 15.12.2020
Paikka Tampere
Koulutuksen järjestäjä Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot:
https://tuni.fi/kehityosaajana/sote