ICF ja moniammatillisuus! Hanketavoitteesta käytäntöön.

Aika 23.04.2024
Paikka Verkkokoulutus
Koulutuksen järjestäjä Suomen Fysioterapeutit ry

Työelämän hyvät käytännöt -webinaarisarja jatkuu!

Kuntoutuksen vaikuttavuuden edistämiseksi tarvitaan moniammatillisten ja asiakaslähtöisten työskentelymallien kehittämistä, sekä yhteinen viitekehys (ICF) tarkastella asiakkaan toimintakykyä. Coronaria Contextia Oy on ollut mukana kansainvälisessä INPRO -hankkeessa (Interprofessionalism in action), jonka tavoitteena oli kehittää sote-ammattien välistä koulutusta ja yhteistyökäytäntöjä, sekä parantaa tulevaisuuden sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden (opiskelijoiden) siirtymistä koulutuksesta työelämään. Hankkeessa olivat mukana korkeakoulut sekä niiden työelämäkumppanit Belgiasta, Alankomaista, Itävallasta sekä Suomesta. ICF-viitekehyksen hyödyntäminen oli keskeinen osa hanketta.

Coronarian sisäisenä tavoitteena INPRO-hankkeessa oli kehittää koko kuntoutuksen henkilöstöä palvelevia moniammatillisia työskentelymalleja. Toisena tärkeänä tavoitteena oli kehittää ja jalkauttaa käytännön työtä palvelevia ICF-pohjaisia työvälineitä, sekä lisätä henkilöstön osaamista ICF:n käytöstä kuntoutuksessa.

Webinaarissa kerrotaan kehittämistyön eri vaiheista, tuloksista ja tulosten implementoimisesta käytännön työhön. Tule kuuntelemaan, millaisia työkaluja ja malleja Coronaria on jalkauttanut käytäntöön, mitä prosessin aikana on opittu ja miksi kuntoutusta on haluttu lähteä kehittämään.

Webinaari on kaikille avoin ja maksuton.

Ajankohta 23.4.2024 klo 13:00-14:30

Liity webinaariin tästä!

Täältä löydät sarjan aiemmat jaksot