Johtaminen muutoksessa – vertaistukea ja esimiestyön välineitä

Aika 06.03.2019
Paikka Akava-talo, kokoustila Ope
Koulutuksen järjestäjä Terve-verkosto

Koulutuksen tavoitteena on oppia arvioimaan toimintaympäristössä ja työpaikoilla tapahtuvia muutoksia. Koulutusosiossa esimiehet saavat vertaistukea muilta esimiehiltä ja pääsevät vaihtamaan ajatuksia oman toimintakenttänsä muutoksista. Lisäksi tavoitteena on kartuttaa omaa esimiestyön välineistöä, jonka avulla esimiesasemassa olevat pystyvät tukemaan työyhteisöään muutoksessa ja sen eri vaiheissa.

Koulutus on suunnattu akavalaisten terveysalan liittojen jäseninä oleville johtajille ja esimiehille. Koulutus toteutetaan osallistavin menetelmin siten, että esimiehillä on mahdollisuus vertaisoppimiseen.

Kouluttajana toimii kehittämisasiantuntija HTM Päivi Lohi-Aalto, TJS Opintokeskus

» ilmoittaudu mukaan tästä

 

Ohjelma

klo 9.00 Aamukahvi
klo 9.30 Orientaatio ja oppimistavoitteet
klo 10.00 Terveydenhuoltoalan toimintaympäristön ja työpaikkojen muutosanalyysiä – mikä muuttuu ja miten muutokset vaikuttavat esimiestyöhön ja johtamiseen?
klo 12.00 Lounas
klo 13.00 Johtamisen välineitä muutoksessa – välineiden jakamista ja uusien kehittelyä
klo 14.30 Kahvitauko
klo 14.45 Johtamisen työkalupakki muutoksen eri vaiheissa
klo 15.45 Yhteenveto ja palautekeskustelu
klo 16.00 Päivä päättyy

 

 

Osallistumismaksu: 50 €

» ilmoittaudu mukaan tästä