Kipufysioterapian koulutuskokonaisuus 2024 (15 op)

Aika 12.01.2024
Paikka Monimuotokoulutus (lähipäivät Jyväskylässä)
Koulutuksen järjestäjä Suomen Fysioterapeutit

Ymmärrys kivusta on kasvanut viime vuosina. Aiheesta tiedetään yhä enemmän. Silti moni ammattilainen kokee riittämättömyyden tunnetta kohdatessaan asiakkaita, joilla on pitkittynyttä kipua. Kipufysioterapian koulutuskokonaisuudessa lähdetään syventämään ymmärrystä siitä, mitä kipu on ja miten sitä voidaan kuntouttaa fysioterapian keinoin.

Koulutus antaa fysioterapeuteille laaja-alaisen kuvan kivusta ja sen eri muodoista sekä kliinistä osaamista käytännön työhön ja kivun kuntoutukseen. Koulutus painottuu erityisesti pitkittyneeseen kipuun.

  • Vahvistaa ja syventää kivun kuntoutuksen laaja-alaista osaamista.
  • Kehittää kivusta puhumisen ja selittämisen taitoa.
  • Vahvistaa ymmärrystä kivun kokemuksellisuudesta.
  • Kehittää kohtaamis- ja vuorovaikutustaitoja. 
  • Antaa eväitä oman työn kehittämiseen. 

Vuoden kestävä 15 opintopisteen kokonaisuus koostuu viidestä moduulista, joista osa suoritetaan lähi- ja osa etäopetuksena. Lisäksi koulutuksessa hyödynnetään itseopiskelumateriaaleja sekä omaan työhön kytkeytyviä tehtäviä ja vertaismentorointia.

Kouluttajina mm. Riikka Holopainen, Hannu Luomajoki, Petteri Koho, Mikko Patovirta ja Niklas Särkilahti.


Mikäli sinulla on kysyttävää koulutuskokonaisuudesta, ota yhteyttä: emmi.kivisto@suomenfysioterapeutit.fi


Osallistumismaksut

  • Suomen Fysioterapeuttien jäsenet 490 € / moduuli
  • Muut kuin liiton jäsenet 600 € / moduuli

Voit ilmoittautua joko yhteen moduuliin tai koko pakettiin kerralla. Osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumishetkellä (vaihtoehtona myös lasku, mutta ei osamaksua). Moduulit on suoritettava järjesteyksessä. Moduulin 1 vuonna 2024 suorittaneet ovat etusijalla muihin moduuleihin. Yksittäisistä moduuleista ei laadita todistuksia.

» Ilmoittautuminen moduuliin 3
» Ilmoittautuminen moduuliin 4
» Ilmoittautuminen moduuliin 5

» Ilmoittautuminen koko pakettiin

Moduuli 1

Sisältö lyhyesti: Opintokokonaisuuteen ja omaan oppimisprosessiin orientoituminen. Kivunhoidon ongelmatiikka, biopsykososiaalinen viitekehys koulutuskokonaisuuden tausta-ajatuksena: asiakaskeskeisyys, kivun kokemuksellisuus, kivun anatomia ja fysiologia.

Läsnäkoulutus Jyväskylässä 12.-13.1.2024

Lisäksi verkkoluentoja ja välitehtäviä.

Moduuli 2

Sisältö lyhyesti: Kliinisen päättelyn prosessin taitojen kehittäminen, asiakaskeskeisen alkukeskustelun ja tutkimisen taidot, vuorovaikutustaitojen kehittäminen, ymmärrys siitä, miksi kipu pitkittyy ja siihen liittyvien riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen.

Sisältää sekä reaaliaikaisia etälivejä että vapaasti aikataulutettavia verkkoluentoja.

Verkkokoulutuksena 15.-16.3.2024

Moduuli 3

Sisältö lyhyesti: Kivun kuntoutusmahdollisuudet, lääkkeettömän ja lääketieteellisen kivunhoidon toteuttaminen, moniammatillisuuden merkitys kivun hoidossa.

Läsnäkoulutuksena Jyväskylässä 24.-25.5.2024

Tarkka ajankohta ja ohjelma tarkentuvat myöhemmin.

Moduuli 4

Sisältö lyhyesti: Ymmärrys erilaisten asiakasryhmien kivunhoidon erityispiirteistä ja kivunhoidon erikoisalat.

Etätoteutus. Tarkka ajankohta ja ohjelma tarkentuvat myöhemmin.

Moduuli 5

Sisältö lyhyesti: Elintapojen ja elintapaohjauksen merkitys kivun hoidossa, keinoja omaan jaksamiseen kipuasiakkaiden kanssa työskenneltäessä, mitä kivun hyväksyminen tarkoittaa ja kuinka tukea asiakasta tässä.

Läsnäkoulutus Jyväskylässä 22.-23.11.2024.

Lopputyö