Kipufysioterapian koulutuskokonaisuus (15 op)

Aika 10.03.2023
Paikka Monimuotokoulutus
Koulutuksen järjestäjä Suomen Fysioterapeutit

Ymmärrys kivusta on kasvanut viime vuosina. Aiheesta tiedetään yhä enemmän. Silti moni ammattilainen kokee riittämättömyyden tunnetta kohdatessaan asiakkaita, joilla on pitkittynyttä kipua. Kipufysioterapian koulutuskokonaisuudessa lähdetään syventämään ymmärrystä siitä, mitä kipu on ja miten sitä voidaan kuntouttaa fysioterapian keinoin.

Koulutus antaa fysioterapeuteille laaja-alaisen kuvan kivusta ja sen eri muodoista sekä kliinistä osaamista käytännön työhön ja kivun kuntoutukseen. Koulutus painottuu erityisesti pitkittyneeseen kipuun.

  • Vahvistaa ja syventää kivun kuntoutuksen laaja-alaista osaamista.
  • Kehittää kivusta puhumisen ja selittämisen taitoa.
  • Vahvistaa ymmärrystä kivun kokemuksellisuudesta.
  • Kehittää kohtaamis- ja vuorovaikutustaitoja. 
  • Antaa eväitä oman työn kehittämiseen. 

Vuoden kestävä 15 opintopisteen kokonaisuus koostuu viidestä moduulista, joista osa suoritetaan lähi- ja osa etäopetuksena. Lisäksi koulutuksessa hyödynnetään itseopiskelumateriaaleja sekä omaan työhön kytkeytyviä tehtäviä ja vertaismentorointia.

Kouluttajina mm. Riikka Holopainen, Hannu Luomajoki, Petteri Koho ja Niklas Särkilahti.

Osallistumismaksut

  • Suomen Fysioterapeuttien jäsenet 490 € / moduuli
  • Muut kuin liiton jäsenet 600 € / moduuli

Kuhunkin moduuliin ilmoittaudutaan erikseen ja jokainen moduuli maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautumisjärjestelmä ei valitettavasti mahdollista osamaksuja. Moduulit on suoritettava järjesteyksessä. Moduulin 1 vuonna 2023 suorittaneet ovat etusijalla muihin moduuleihin. Yksittäisistä moduuleista ei laadita todistuksia.

Moduuli 1

Sisältö lyhyesti: Opintokokonaisuuteen ja omaan oppimisprosessiin orientoituminen. Kivunhoidon ongelmatiikka, biopsykososiaalinen viitekehys koulutuskokonaisuuden tausta-ajatuksena: asiakaskeskeisyys, kivun kokemuksellisuus, kivun anatomia ja fysiologia.

Läsnäkoulutus Helsingissä 10.-11.3.2023

  • 10.3.2023 Biopsykososiaalinen viitekehys kivun kuntoutuksessa, Kipu kokemuksena, Muutosprosessi omassa ammatillisessa kasvussa (Riikka Holopainen), Kivunhoidon nykytila Suomessa (Maiju Marttinen), Plasebovaikutus ja hoitosuhde kivun hoidossa (Pekka Louhiala) 
  • 11.3.2023 Kipuanatomian ja -fysiologian perusteet (Hannu Luomajoki)

Tarkka ohjelma varmistuu lähempänä koulutusta.

Lisäksi verkkoluentoja ja välitehtäviä.

Moduuli 2

Sisältö lyhyesti: Kliinisen päättelyn prosessin taitojen kehittäminen, asiakaskeskeisen alkukeskustelun ja tutkimisen taidot, vuorovaikutustaitojen kehittäminen, ymmärrys siitä, miksi kipu pitkittyy ja siihen liittyvien riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen.

Sisältää sekä reaaliaikaisia etälivejä että vapaasti aikataulutettavia verkkoluentoja.

Reaaliaikaiset etälivet 26.-27.5. Lisäksi vapaasti aikataulutettavia verkkoluentoja.

Tarkka ohjelma varmistuu lähempänä koulutusta.

Moduuli 3

Sisältö lyhyesti: Kivun kuntoutusmahdollisuudet, lääkkeettömän ja lääketieteellisen kivunhoidon toteuttaminen, moniammatillisuuden merkitys kivun hoidossa.

Läsnäkoulutuksena Helsingissä 1.-2.9.2023

Tarkka ajankohta ja ohjelma tarkentuvat myöhemmin.

Moduuli 4

Sisältö lyhyesti: Ymmärrys erilaisten asiakasryhmien kivunhoidon erityispiirteistä ja kivunhoidon erikoisalat.

Etätoteutuksena lokakuussa 2023. Tarkka ajankohta ja ohjelma tarkentuvat myöhemmin.

» Ilmoittaudu moduuliin 4 tästä

Moduuli 5

Sisältö lyhyesti: Elintapojen ja elintapaohjauksen merkitys kivun hoidossa, keinoja omaan jaksamiseen kipuasiakkaiden kanssa työskenneltäessä, mitä kivun hyväksyminen tarkoittaa ja kuinka tukea asiakasta tässä.

Helsingissä läsnäkoulutuksena 24.-25.11.2023.

» Ilmoittaudu moduuliin 5 tästä

Lopputyö