Liity jäseneksi
eAsiointi

Kipufysioterapian koulutuskokonaisuus (15 op)

Aika 15.03.2022
Paikka Monimuotokoulutus
Koulutuksen järjestäjä Suomen Fysioterapeutit

Koulutus on täynnä. Mukaanpääsymahdollisuuksia tai yksittäisten moduulien suorituksia voi tiedustella suoraan Hanna Häkkiseltä p. 0207 199 593, hanna.hakkinen@suomenfysioterapeutit.fi.


Ymmärrys kivusta on kasvanut viime vuosina. Aiheesta tiedetään yhä enemmän. Silti moni ammattilainen kokee riittämättömyyden tunnetta kohdatessaan asiakkaita, joilla on pitkittynyttä kipua. Kipufysioterapian koulutuskokonaisuudessa lähdetään syventämään ymmärrystä siitä, mitä kipu on ja miten sitä voidaan hoitaa fysioterapian keinoin.

Koulutus antaa fysioterapeuteille laaja-alaisen kuvan kivusta ja sen eri muodoista sekä kliinistä osaamista käytännön työhön ja kivun kuntoutukseen. Koulutus painottuu erityisesti pitkittyneeseen kipuun.   

 • Vahvistaa ja syventää kipuasiakkaiden kanssa työskentelemistä.   
 • Kehittää kivusta puhumisen ja selittämisen taitoa.
 • Vahvistaa ymmärrystä kivun kokemuksellisuudesta.
 • Kehittää kohtaamis-  ja vuorovaikutustaitoja. 
 • Antaa eväitä oman työn kehittämiseen. 

Vuoden kestävä 15 opintopisteen kokonaisuus koostuu viidestä moduulista, joista osa suoritetaan lähi- ja osa etäopetuksena. Lisäksi koulutuksessa hyödynnetään itseopiskelumateriaaleja sekä omaan työhön kytkeytyviä tehtäviä ja vertaismentorointia.

Kouluttajina mm. Riikka Holopainen, Tapio Ojala, Hannu Luomajoki ja Petteri Koho.

Osallistumismaksut

Suomen Fysioterapeuttien jäsenet 2300 € / kaikki 5 moduulia (maksu kerralla tai erissä 460 € / moduuli). Yksittäiset moduulit á 575 €. 

Muille kuin liiton jäsenille 3000 € / kaikki 5 moduulia (maksu kerralla tai erissä 600 € / moduuli). Yksittäiset moduulit á 750 €.

Mikäli ilmoittaudut viiden modulin kokonaisuuteen, voit valita maksuksi joko kertamaksun ilmoittautumishetkellä tai laskutuksen erissä moduuli kerrallaan (moduuli 1 veloitetaan heti ilmoittautumisen yhteydessä). Moduuleista 2-5 lähetämme erilliset laskut aina noin 1-2 viikkoa ennen kunkin moduulin alkua. Laskut lähetetään joko sähköpostitse tai verkkolaskuna.

 Moduuli 1

Opintokokonaisuuteen ja omaan oppimisprosessiin orientoituminen. Kivunhoidon ongelmatiikka, biopsykososiaalinen viitekehys koulutuskokonaisuuden tausta-ajatuksena: asiakaskeskeisyys, kivun kokemuksellisuus, kivun anatomia ja fysiologia. 

Läsnäkoulutus Tampereella 15. – 16.3.2022 

 • 15.3.2022 Johdatus aiheeseen (Riikka Holopainen)
 • 15.3.2022 Mitä on kipu? (Tapio Ojala)
 • 16.3.2022 Kipuanatomian ja -fysiologian perusteet (Hannu Luomajoki)

Lisäksi verkkoluentoja ja välitehtäviä.

Moduuli 2

Verkkokoulutuksena

Reaaliaikaiset etäluennot:

 • Vuorovaikutus ja haastattelu 3.5.2022 klo 12.00 – 16.00 (Riikka Holopainen)
 • Case workshop 10.5. klo 13.00 – 16.00 (Petteri Koho)

Verkkoluennot:  

 • Vuorovaikutuksen teoriaa 
 • Kliininen päättely biopsykososiaalisessa viitekehyksessä 
 • Kivun pitkittyminen, pelko-välttämiskäyttäytyminen  
 • Kyselylomakkeet 
 • Tutkiminen

Välitehtäviä. 

Moduuli 3

Kivun kuntoutusmahdollisuudet lääkkeettömän ja lääketieteellisen kivun hoidon toteuttamisessa. Moniammatillisuuden merkitys kivun hoidossa.  

Verkkokoulutuksena alkusyksystä 2022. Sisältää sekä reaaliaikaisia etäluentoja että vapaasti aikataulutettavia verkkoluentoja.

 • Moniammatillisuus kivun hoidossa 
 • Kroonisen ja akuutin kivun erot  
 • Kivun lääketieteellinen hoito 
 • Lääkkeetön kivun hoito 
 • Kipu ja harjoittelu 

Välitehtäviä.

Moduuli 4

Erilaisten asiakasryhmien kivunhoidon erityispiirteitä ja kivunhoidon erikoisaloja 

Verkkokoulutuksena loppusyksystä 2022. Sisältää sekä reaaliaikaisia etäluentoja että vapaasti aikataulutettavia verkkoluentoja.

 • Kokemusasiantuntijuus 
 • Kivun hyväksyminen 

Sisällöt tarkentuvat moduulin 1 jälkeen osallistujien toiveiden pohjalta.

Välitehtäviä.

Moduuli 5

Lähiopetuksena alkuvuodesta 2023.

 • Elintavat, uni, liikunta ja ravinto 
 • Oma jaksaminen 
 • Oma oppiminen ja sen arviointi 
 • Tulevaisuus kivun kuntoutuksen osalta 

Lopputyö.

 

Lisätiedot:
Hanna Häkkinen, p. 0207 199 593
hanna.hakkinen@suomenfysioterapeutit.fi