Kipufysioterapian koulutuskokonaisuus (15 op)

Aika 15.02.2019
Paikka Kuopio
Koulutuksen järjestäjä Suomen Fysioterapeutit

» Ilmoittaudu tästä!

Koulutus koostuu viidestä modulista, joihin sisältyy kaksi lähiopetuspäivää (pe-la)/moduuli. Koulutuksen kokonaiskesto on noin vuosi. Nyt jo viidennen kerran järjestettävän opintokokonaisuuden sisältöjä on jälleen kehitetty osanottajilta saadun palautteen perusteella.

Monimuoto-opiskeluna suoritettava kokonaisuus antaa kipupotilaiden kanssa työskenteleville fysioterapeuteille laaja-alaista tietoa ja kliinistä osaamista.

Koulutus on suunniteltu yhteistyössä Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen fysioterapeuttitoimikunnan kanssa. Opetuksesta vastaavat kipufysioterapian asiantuntijat sekä kivunhoidon moniammatillisen osaamisen asiantuntijat.

MODUULIT:

Moduuli 1, 15. – 16.2.2019
Johdatus aiheeseen ja kipufysioterapian perusteet

 • anatomian ja fysiologien perusteet
 • kipu kokemuksena
 • motivoiva haastattelu ja haastattelun demot

Tehtävä: potilaskuvaus haastattelun perusteella

Moduuli 2, 26. – 27.4.2019
Akuutti ja krooninen kipu

 • kroonisen ja akuutin kivun erot
 • lääketieteelliset hoidot
 • verkostoituminen
 • kivun kroonistuminen
 • kliininen päättely

Tehtävä: kliininen päättely

Moduuli 3, 13. – 14.9.2019
Kivun moninaisuus (käytännön soveltaminen aiemman pohjalta perustuen case-esimerkkeihin)

 • Neuropaattinen kipu ja CRPS&GMI’
 • Tule-kivut
 • Lantion alue ja kaltoin kohtelu

Tehtävä: case-esimerkit

Moduuli 4, 8. – 9.11.2019
Kivun yksilöllisyys

 • Biopsykososiaalinen malli, moniammatillisuus ja ”kipumittarit”
 • Eri ikäryhmien erityispiirteet (lapset ja ikääntyneet)

Tehtävä: Bps-malliin perustuvat tutkimukset

Moduuli 5, alkuvuosi 2020
Kipufysioterapian kokonaisuus

 • kivun hyväksyminen
 • liikunta ja harjoittelu
 • oma jaksaminen
 • rentoutuminen

Lopputehtävä: Tapausesimerkki fysioterapiaprosessin mukaan

 

OSALLISTUMISMAKSUT
(koulutus on arvonlisäveroton)

Opintokokonaisuus (15 op):
2100 € Suomen Fysioterapeuttien jäsenille
2500 € ei-jäsenille

Yksittäin ostettuna moduuli 1:
420 € Suomen Fysioterapeuttien jäsenille
500 € ei-jäsenille

Yksittäin ostettuna moduulit 2-5:
á 525 € Suomen Fysioterapeuttien jäsenille
á 625 € ei-jäsenille

KOULUTTAJINA mm.:

Hannu Luomajoki PhD, ft OMT, prof.
Tapio Ojala TtT, ft OMT
Minna Ståhl LT
Petteri Koho FT, ft OMT

» Ilmoittaudu tästä!