Krooniseen väsymysoireyhtymän kuntoutus

Aika 13.04.2021
Paikka Webinaari
Koulutuksen järjestäjä Suomen Fysioterapeutit

 

Aika: 13.4.2021 klo 13:00-15:30

» Ilmoittaudu mukaan tästä

Lääkäriseura Duodecimin asettaman asiantuntijaryhmän laatima ”Krooninen väsymysoireyhtymä (ME/CFS) Hyvä käytäntö -konsensussuositus” julkaistiin 23.2.2021. Suositus sisältää myös suositukset ME/CFS-potilaiden kuntoutuksesta. Suosituksessa painotetaan kuntoutuksen merkitystä.

Kroonista väsymysoireyhtymää (ME/CFS) sairastavan kuntoutuksen lähtökohtana ovat yksilöllinen kuntoutustarpeen arviointi ja laaja-alainen toimintakyvyn arviointi. Suunnitelman keskeiset osat ovat oireenmukainen hoito ja ohjaus levon ja aktiivisuuden rytmittämiseksi.

Krooninen väsymysoireyhtymä (ME/CFS) on merkittävästi elämää rajoittava pitkäkestoinen sairaus. Keskeisimpiä oireita ovat voimakas ja invalidisoiva uupumus tai väsyvyys, joka on kestänyt vähintään 6 kuukauden ajan, suhteeton voinnin huononeminen ja oireiden paheneminen vähäisenkin fyysisen tai kognitiivisen rasituksen jälkeen (PEM-oire), unihäiriöt, kivut, autonomisen hermoston ja immuunijärjestelmän oireet sekä kognitiiviset vaikeudet. Oireisto voi alkaa äkillisesti tai vähitellen, ja tyypillistä on oireiston aaltoilu. Pahimmillaan potilaiden toimintakyky on niin huono, että he ovat vuodepotilaita.

ME/CFS:aa sairastavan hoito ja kuntoutus tulee toteuttaa moniammatillisesti, yksilöllisesti ja oireenmukaisesti yhteistyössä kuntoutujan kanssa. Kuntoutuksessa voidaan hyödyntää muun muassa fysio-, toiminta-, puhe- ja ravitsemusterapian sekä psykologian ja sosiaalityön menetelmiä ja ammatillista osaamista. Keskeistä on levon ja rasituksen suhteen optimointi sekä tarvittavien apuvälineiden ja arjen tukitoimien tarpeen arvio.

Hyvä käytäntö -suosituspaneeli suosittaa harkittavaksi aktiivisuuden rytmitystä (pacing) osana hoitoa ja kuntoutusta. Fyysisen, kognitiivisen, psyykkisen ja sosiaalisen aktiivisuuden ja levon rytmitys kannustaa potilaita toimimaan oman toimintakykynsä rajoissa.

Koulutuksen tavoitteet ja sisältö: Osallistuja ymmärtää kroonisen väsymysoireyhtymän luonteen, osaa kohdata sitä sairastavan asiakkaan ja tietää ME/CFS:n kuntoutuksen keskeiset periaatteet. Koulutuksessa pohditaan lisäksi, mitä tiedetään pitkäkestoisen COVID-19:n (Long COVID) mahdollisesta yhteydestä ME/CFS:an puhkeamiseen.

Kouluttaja: paneelin asiantuntijajäsen ft Hanna Markkula

Toteutustapa: Webinaari

Hinta:

  • 25 € / Suomen Fysioterapeuttien jäsenet
  • 0 € / Suomen Fysioterapeuttien opiskelijajäsenet
  • 50 € / muut

Koulutusmateriaali lähetetään osallistujille sähköisesti. Koulutuksesta tehdään tallenne, joka on osallistujien käytössä 2kk ajan.

» Ilmoittaudu mukaan tästä