Lapsen kuntoutuminen NDT/Bobath-lähestymistavassa (20 op)

Aika 26.09.2022
Paikka Helsinki
Koulutuksen järjestäjä Suomen NDT-yhdistys ry

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
www.ndt-yhdistys.fi