Lapsen kuntoutuminen NDT/Bobath-lähestymistavassa (20 op)

Aika 26.08.2024
Paikka Helsinki
Koulutuksen järjestäjä Suomen NDT-yhdistys ry

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
https://ndt-yhdistys.fi/