Lapsen kuntoutuminen NDT/Bobath-lähestymistavassa (20 op)

Aika 27.09.2021
Paikka Oulu
Koulutuksen järjestäjä Suomen NDT-yhdistys ry

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
www.ndt-yhdistys.fi