Neurologinen kuntoutus – missä mennään? (10 op)

Aika 09.01.2023
Paikka Verkko-opinnot
Koulutuksen järjestäjä Suomen Fysioterapeutit

Koulutuskokonaisuus sisältää kaiken, mitä olet halunnut tietää neurologisen asiakkaan kuntoutuksesta. Koulutus toteutetaan joustavana monimuotokoulutuksena, joka sopii kaikille fysioterapeuteille tai loppuvaiheen fysioterapeuttiopiskelijoille. Tämän kokonaisuuden jälkeen neurologinen kuntoutus on taatusti innostavaa ja kiinnostavaa, olitpa sitten aloittelija tai kokenut konkari.  

Tutustu huolella alla oleviin lisätietoihin ja ohjeisiin. Mikäli sinulla tämän jälkeen on vielä jotain muuta kysyttävää, ole yhteydessä: juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi.

Koulutuskokonaisuus on jaettu viiteen moduuliin. Kussakin moduulissa on webinaareja ja itsenäisesti opiskeltavaa materiaalia. Koulutuskokonaisuuden laajuus on 10 opintopistettä. Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin. Koulutustodistuksen saaminen edellyttää osallistumista kaikkiin webinaareihin (myös tallenteiden katsominen hyväksytään). Tallenteet ovat käytettävissä noin vuoden ajan.

Voit osallistua myös yksittäisiin webinaareihin. Yksittäisistä webinaareista ei laadita todistuksia.

Oppimistavoitteet

Osallistuja:

  • ymmärtää, miten neurologiset sairaudet ja vammat vaikuttavat kehon rakenteisiin ja toimintoihin
  • tietää, miten neurologisia sairauksia ja vammoja hoidetaan Suomessa
  • osaa arvioida neurologisen asiakkaan toimintakykyä, ymmärtää kuntoutusjärjestelmän toiminnan ja hallitsee kliinisen päättelyn prosessin neurologisen kuntoutuksen lähtökohtana
  • ymmärtää neurologisen kuntoutuksen vaikuttavuuden ja merkityksellisyyden ja osaa soveltaa fysioterapeutin perustaitoja eri sairauksien ja vammojen kuntoutuksessa
  • tietää fysioterapian erityispiirteitä eri asiakasryhmien kuntoutuksessa ja osaa soveltaa niitä omassa työssään.

Kohderyhmä

Koulutus sopii kaikille fysioterapeuteille ja loppuvaiheen fysioterapeuttiopiskelijoille. Et tarvitse aiempaa kokemusta neurologisesta kuntoutuksesta. Pitkään neurologisten asiakkaiden kanssa työskennelleille koulutus on hyvä katsaus ajankohtaiseen tietoon ja perusasioiden kertaukseen, sekä tietysti uuden oppimiseen. Neurologista kuntoutusta vähemmän tunteville fysioterapeuteille koulutus antaa vankan pohjan fysioterapian toteuttamiseen. Jokaisen koulutustapahtuman jälkeen on mahdollisuus jäädä keskustelemaan ja verkostoitumaan.

Opiskeluun vaadittava aika

Koulutukseen ei sisälly tenttejä tai lopputyötä. Kukin osanottaja vastaa itse tavastaan toteuttaa kurssitehtäviä, eikä niitä tarvitse palautta. Emme valitettavasti pysty tarjoamaan osallistujille niistä yksilöllistä palautetta tai arviointia. Koulutukseen sisältyvään kirjallisuuteen jokainen voi tutustua niin syvällisesti, kuin itse katsoo tarpeelliseksi.

Koulutuksen yhteenlaskettu laajuus on 10 opintopistettä, joten laskennallisesti siihen käytetään aikaa 270 tuntia. Monimuotoinen opiskelu tarkoittaa kuitenkin sitä, että kukin käyttää kokonaisuuteen omien tarpeidensa mukaisen ajan.

Ryhmäilmoittautumiset

Otamme vastaan myös työpaikkakohtaisia ryhmäilmoittautumisia. Koko henkilöstön osallistuessa tarjoamme 20 % alennuksen osallistumismaksuun. Alennus ei koske yksinyrittäjiä, jotka voivat vähentää koulutusmaksut verotuksessaan. Kysy tarjous yli 10 työntekijän ryhmäilmoittautumisista!

Ohje: Listaa ilmoittautumisjärjestelmässä kaikki osallistujat valitsemalla ”Lisää toinen osallistuja”. Anna lisäksi alennuskoodikenttään NEURO2320.


Moduuli 1 – Kuntoutuksen lähtökohdat

» Ilmoittaudu moduuliin 1 tästä

Moduuli toteutuu tammikuussa 2023. Moduulissa tarkastellaan neurologisen kuntoutuksen nykytilaa Suomessa. Onko kuntoutujien määrissä tapahtunut muutoksia tai myönnetäänkö kuntoutusta entistä niukemmin? Lisäksi kerrataan kuntoutuksen tärkeimmät lähtökohdat, eli toimintakyvyn arvioinnin ja hyvän kuntoutussuunnitelman laatimisen perusteet. Yleisellä tasolla tarkastellaan myös terapeuttisen harjoittelun perusteita neurologisessa kuntoutuksessa.

Osa 1 – Neurologisen kuntoutuksen nykytila Suomessa
9.1.2023 klo 12:00-13:00
Kouluttaja: Juho Korpi, TtM, ft

Osa 2 – Toimintakyvyn arviointi ja kuntoutuksen suunnittelu
12.1.2023 klo 12:00-13:00
Kouluttaja: Juho Korpi, TtM, ft

Osa 3 – Terapeuttisen harjoittelun perusteet neurologisessa kuntoutuksessa
17.1.2023 klo 12:00-13:00
Kouluttaja: Juho Korpi, TtM, ft


Moduuli 2 – Aivojen vauriot ja sairaudet

» Ilmoittaudu moduuliin 2 tästä

Moduuli toteutuu keväällä 2023. Moduulissa tarkastellaan neurologista kuntoutusta aivojen sairauksien ja vaurioiden näkökulmasta. Sairausryhmistä tarkastellaan aivoverenkiertohäiriöitä, traumaattisia aivovammoja, muistisairauksia ja harvinaisia aivojen sairauksia. Kouluttajina toimivat erikoislääkärit, fysioterapeutit, neuropsykologi sekä kokemustoimijat. Webinaareissa tarkastellaan mm. aivojen sairauksien ja vaurioiden patofysiologiaa, lääketieteellisen hoidon käytäntöjä, fysioterapian keskeisiä keinoja sekä kuntoutujien kokemuksia. Kirjallisuudessa paneudutaan aivojen sairauksien fysioterapia- ja hoitosuosituksiin.

Osa 1 – Aivoverenkiertohäiriön hoito ja kuntoutus
19.1.2023 klo 14:00-15:00
Kouluttaja: Pauli Ylikotila, neurologian erikoislääkäri

Osa 2 – Pienten suonten tauti
23.1.2023 klo 12:00-13:00
Kouluttaja: Susanna Melkas, neurologian erikoislääkäri

Osa 3 – Aivoverenkiertohäiriön sairastaneen fysioterapeuttinen tutkiminen
25.1.2023 klo 8:30-9:30
Kouluttaja: Sanna Hosio, fysioterapeutti

Osa 4 – Fysioterapian keinot aivoverenkiertohäiriöiden kuntoutuksessa – osa 1
1.2.2023 klo 8:30-9:30
Kouluttaja: Sanna Hosio, fysioterapeutti

Osa 5 – Fysioterapian keinot aivoverenkiertohäiriöiden kuntoutuksessa – osa 2
8.2.2023 klo 8:30-9:30
Kouluttaja: Sanna Hosio, fysioterapeutti

Osa 6 – Aivoverenkiertohäiriöstä kuntoutuminen
16.2.2023 klo 12:00-13:00
Kouluttajat: Matti Grönman, kokemustoimija ja Mika Pyykkö, toiminnanjohtaja.

Osa 7 – Traumaattisen aivovaurion hoito ja kuntoutus
28.2.2023 klo 15:00-16:00
Kouluttaja: Mirva Nätynki, neurokirurgian erikoislääkäri

Osa 8 – Tapaturmaisen aivovamman neuropsykologinen oireisto ja kuntoutus
9.3.2023 klo 12:00-13:00
Kouluttaja: Anu Tolonen, neuropsykologian erikoispsykologi

Osa 9 – Lievän aivovamman saaneen fysioterapia
21.3.2023 klo 12:00-13:00
Kouluttaja: Matti Vartiainen, fysioterapeutti

Osa 10 – Vakavan aivovamman saaneen fysioterapia
29.3.2023 klo 12:00-13:00
Kouluttaja: Kirsi Säynevirta, fysioterapeutti

Osa 11 – Aivovammasta kuntoutuminen
3.4.2023 klo 12:00-13:00
Kouluttaja: Tomas Jouhilampi, kokemustoimija

Osa 12 – Muistisairauksien hoito ja kuntoutus
18.4.2023 klo  12:00-13:00
Kouluttaja: Susanna Melkas, neurologian erikoislääkäri

Osa 13 – Muistisairaan fysioterapia
25.4.2023 klo 12:00-13:00
Kouluttaja: Tarja Kindstedt, fysioterapeutti

Osa 14 – Muistisairauden kanssa eläminen
3.5.2023 klo 12:00-13:00
Kouluttaja: Petri Lampinen, kokemustoimija ja Krista Pajala, muistiluotsikoordinaattori, Muistiliitto

Osa 15 – Harvinaiset aivojen sairaudet
11.5.2023 klo 12:00-13:30
Kouluttaja: Juho Korpi, fysioterapeutti


Moduuli 3 – Keskushermoston etenevät sairaudet

» Ilmoittaudu moduuliin 3 tästä

Moduuli toteutuu syksyllä 2023. Moduulissa tarkastellaan neurologista kuntoutusta etenevien neurologisten sairauksien näkökulmasta. Sairausryhmistä tarkastellaan ms-tautia, Parkinsonin tautia, motoneuronisairauksia sekä lantionpohjan ja hengityksen toimintahäiriöitä neurologisissa sairauksissa. Kouluttajina toimivat erikoislääkärit, fysioterapeutit ja kokemustoimijat. Webinaareissa tarkastellaan mm. etenevien neurologisten sairauksien patofysiologiaa, lääketieteellisen hoidon käytäntöjä, fysioterapian keskeisiä keinoja sekä kuntoutujien kokemuksia. Kirjallisuudessa paneudutaan em. sairauksien fysioterapia- ja hoitosuosituksiin.

Osa 1 – Fysioterapia lievää tai keskivaikeaa MS-tautia sairastavilla
Julkaistaan videoluentona 21.9.2023 mennessä
Kouluttaja: Juho Korpi, TtM, fysioterapeutti

Osa 2 – Pitkälle edenneen tai vaikeaoireisen MS-taudin fysioterapia
Julkaistaan videoluentona 25.9.2023 mennessä
Kouluttaja: Sanna Toivonen, fysioterapeutti

Osa 3 – Lantionpohjan toimintahäiriöt ja niiden kuntoutus MS-tautia sairastavalla
Julkaistaan videoluentona 2.10.2023 mennessä
Kouluttaja: Valpuri Seikkula, fysioterapeutti

Osa 4 – MS-taudin hoito Suomessa
Etälive 5.10.2023 klo 13:30-15:00
Kouluttaja: Marcus Sucksdorff, neurologian erikoislääkäri

Osa 5 – Elämä MS-taudin kanssa
Julkaistaan videoluentona 13.10.2023 mennessä
Kouluttaja: Neuroliiton kokemuspuhujat

Osa 6 – Parkinsonin taudin hoito Suomessa
Etälive 30.10.2023 klo 14:00-15:30
Kouluttaja: Juho Joutsa, neurologian erikoislääkäri

Osa 7 – Parkinsonin taudin kuntoutus
Julkaistaan videoluentona 7.11.2023 mennessä
Kouluttaja: Juho Korpi, fysioterapeutti

Osa 8 – Elämä Parkinsonin taudin kanssa
Etälive 14.11.2023 klo 13:30-15:00
Kouluttaja: Parkinsonliiton kokemuspuhujat

Osa 9 – Motoneuronisairauden hoito Suomessa 
Etälive 30.11.2023 klo 13:30-15:00
Kouluttaja: Manu Jokela, neurologian erikoislääkäri

Osa 10 – Fysioterapia motoneuronisairauksissa
Etälive 12.12.2023 klo 13:30-15:00
Kouluttaja: Noora Kärkkäinen, fysioterapeutti

Osa 11 – Elämä motoneuronisairauden kanssa
14.12.2023 klo 13:30-15:00
Kouluttaja: Lihastautiliiton kokemustoimijat

Osa 12 – Hengitysvajaus ja hengityksen tuki neurologisissa sairauksissa
alkuvuonna 2024
Kouluttaja: Juho Korpi, TtM, fysioterapeutti

Osa 13 – Hengitystoiminnan arviointi neurologisilla asiakkailla
alkuvuonna 2024
Kouluttaja: Juho Korpi, TtM, fysioterapeutti

Osa 14 – Hengitysfysioterapia neurologisissa sairauksissa
alkuvuonna 2024
Kouluttaja: Noora Kärkkäinen, fysioterapeutti


Moduuli 4 – Keskushermoston vauriot, muut sairaudet ja kipu

» Ilmoittaudu moduuliin 4 tästä

Moduuli toteutuu keväällä 2024. Moduulissa tarkastellaan neurologista kuntoutusta sairauksien, vammojen ja erilaisten muiden tekijöiden näkökulmasta. Sairausryhmistä tarkastellaan lihassairauksia, dystoniaa, selkäydinvaurioita ja syöpää, sekä kivun, mielenterveyden ongelmien ja seksuaalisuuden huomioimista neurologisilla kuntoutujilla. Kouluttajina toimivat erikoislääkärit, fysioterapeutit, kokemustoimijat sekä muut terveydenhuollon ammattilaiset. Luennoilla tarkastellaan vammojen ja sairauksien patofysiologiaa, lääketieteellisen hoidon käytäntöjä, fysioterapian keskeisiä keinoja sekä kuntoutujien kokemuksia. Kirjallisuudessa paneudutaan em. sairauksien fysioterapia- ja hoitosuosituksiin. Moduulin neljä luennot julkaistaan suoraan videoluentoina kevään 2024 aikana.

Moduulin neljä sisältö:

Osa 1 – Lihassairauksien hoito Suomessa
Kouluttaja: Manu Jokela, neurologian erikoislääkäri

Osa 2 – Lihassairauksien fysioterapia
Kouluttaja: Noora Kärkkäinen, fysioterapeutti

Osa 3 – Dystonian hoito Suomessa
Kouluttaja: Rebekka Ortiz, neurologian erikoislääkäri

Osa 4 – Dystonian hallinta fysioterapian keinoin
Kouluttaja: Pipa Haikonen, fysioterapeutti

Osa 5 – Dystonian kanssa eläminen
Kouluttaja: liikehäiriöliiton kokemuspuhujat

Osa 6 – Selkäydinvaurioiden hoito suomessa
Kouluttaja: Eerika Koskinen, neurologian erikoislääkäri

Osa 7 –  Selkäydinvaurion varhaisvaiheen kuntoutus
Kouluttaja: Tuire Mast, fysioterapeutti

Osa 8 – Osittaisen selkäydinvaurion fysioterapeuttinen kuntoutus
Kouluttaja: Eveliina Markovaara, fysioterapeutti

Osa 9 – Täydellisen selkäydinvaurion fysioterapeuttinen kuntoutus
Kouluttaja: Eveliina Markovaara, fysioterapeutti

Osa 10 – Selkäydinvauriosta kuntoutuminen
Kouluttaja: Selkäydinvammaiset Akson ry:n kokemustoimijat

Osa 11 – Fysioterapia keskushermoston syöpäsairauksissa
Kouluttaja: Marianne Himberg, fysioterapeutti

Osa 12 – Kivun hoito neurologissa sairauksissa
Kouluttaja: Sini Laaksonen, neurologi

Osa 13 – Seksuaalisuuden puheeksi ottaminen neurologisilla asiakkailla
Kouluttaja: Miia Sallinen, fysioterapeutti

Osa 14 – Mieliala ja kehon kokemus neurologisilla asiakkailla
Kouluttaja: Jenny Ruotsalainen, fysioterapeutti

 


Moduuli 5 – Toiveiden tynnyri

Moduuli toteutuu syksyllä 2024. Moduulin sisältö rakentuu aiempien moduulien osallistujien ehdotusten pohjalta. Jätä ehdotuksesi aiheesta tämän linkin kautta.


Osallistumismaksut ja alennukset

Koulutukseen ilmoittaudutaan ja osallistumismaksut maksetaan moduuli kerrallaan. Maksut tulee aina suorittaa kokonaisuudessaan, ilmoittautumisjärjestelmässä ei ole osamaksuvaihtoehtoa.

  • 1. moduuli 50 € (muut kuin liiton jäsenet 100 €)
  • 2. – 4. moduulit ’a 500 € (muut kuin liiton jäsenet 1000 €)
  • 5. moduuli hinta tarkentuu vielä

Suomen Fysioterapeuttien opiskelijajäsenet ja työstä poissa olevat (esim. perhevapaa tai työttömyys, tiedon oltava jäsenrekisterissä) jäsenet saavat koulutuksesta 50% alennuksen koodilla 50ALE.

Ilmoittautuminen kaikkiin moduuleihin:
https://suomenfysioterapeutit.tapahtumiin.fi