Psykofyysinen lähestymistapa kuntoutuksessa toimintaterapeuteille (10 op)

Aika 24.03.2022
Paikka Tampere
Koulutuksen järjestäjä Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
tuni.fi/kehityosaajana/sote